... / Opetustilat / Lisätietoa / Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu

Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu

Ecophon on kehittänyt sisätilojen akustiseen suunnitteluun Toimintapohjaisen akustiikkasuunnittelun -konseptin, jonka avulla luodaan viihtyisiä ja suorituskykyä tukevia tiloja.

Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu  on konsepti, joka auttaa sisätilojen akustiikkasuunnittelussa.

Käytännössä toimintapohjaisessa akustiikkasuunnittelussa on kyse tarpeiden määrittelemisestä kolmesta eri näkökulmasta: toiminnan, ihmisten ja tilan kannalta.

Ratkaisut toteutetaan yhdistelemällä erilaisia laadukkaita akustiikkaelementtejä.

Hyvän opetus- ja oppimisympäristön suunnittelussa on huomioitava monta seikkaa. Koulutuksessa on pohjimmiltaan kyse kahdesta asiasta: opettamisesta ja oppimisesta. Suunnittelun kaksi pääkohderyhmää ovat opettajat ja oppilaat. Näiden kahden ryhmän toiminta on erilaista, joten myös akustiikan suunnittelussa tulee ottaa huomioon kohderyhmien erilaiset tarpeet.

Helpottaaksemme opetustilojen akustiikkasuunnittelua, olemme koonneet listan kysymyksiä liittyen tilassa tapahtuvaan toimintaan, ihmisiin sekä itse tilaan. Kun listassa olevat asiat on käyty läpi, voidaan edetä valitsemaan optimaalinen akustiikkaratkaisu juuri kyseessä olevaan tilaan.  

 

 

Toiminta

Aloita miettimällä minkälaiseen toimintaan tilaa tullaan käyttämään.

 • Mitä tilassa tullaan tekemään, sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta?
 • KÄytetäänkö perinteistä opetustyyliä vai ryhmätyöskentelyä?
 • Aiheuttaako toiminta melua?
 • Tullanko tilassa käyttämään koneita tai laitteita?
 • Kuinka paljon aikaa käytetään kommunikointiin?

Ihmiset

Mieti ketkä tilaa käyttävät ja mitkä ovat heidän tarpeensa.

 • Ketkä osallistuvat tilassa taphtuvaan toimintaan? Mieti asiaa oppilaiden ja opettajien kannalta?
 • Kuinka paljon ihmisiä tilassa on yhtäaikaa?
 • Minkä ikäisiä he ovat?
 • Ovatko he herkkiä huonolle ääniympäristölle (onko jollain esimerkiksi heikentynyt kuulo)?
 • Onko jollain oppimisvaikeuksia?
 • Tapahtuuko opetus oppilaiden äidinkielellä vai vieraalla kielellä?

Tila

Lopuksi, mieti tilaa ja rakennusta.

 • Onko kyseessä pieni vai suuri tila?
 • Missä tila sijaitsee?
 • Minkälaisia tiloja sen lähellä on ja mitä niissä tehdään?
 • Onko tilassa kovia lattia-, katto- ja seinäpintoja?
 • Onko tilassa ilmastointilaitteita, projektoreita, muita laitteita tai jatkuvasti kuuluvia muita ääniä?

LÖYDÄ OIKEA AKUSTIIKKARATKAISU KOULUN ERI TILOIHIN

 

Ota yhteyttä

 

Pauli Pallaskorpi

Konseptikehittäjä - Opetustilat

Send an email to Pauli>>

Seuraa minua

     


Esite

Lue lisää opetustilojen akustiikkaratkaisuista esitteestämme

LATAA

Akustiikkaratkaisut

Löydä paras akustinen ratkaisu erilaisille sisätiloille.

Lue lisää

Ota yhteyttä

 

Pauli Pallaskorpi

Konseptikehittäjä - Opetustilat

Send an email to Pauli>>

Seuraa minua