... / Terveydenhuolto / Lisää terveydenhuollontiloista / Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu terveydenhuollon tiloissa

Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu terveydenhuollon tiloissa

Pystyäksemme suunnittelemaan terveydenhuollon tiloja, joissa on hyvä työskennellä ja, jotka soveltuvat tilassa tapahtuvaan toimintaan, Ecophon on kehittänyt Toimintapohjaisen akustiikkasuunnittelu- konseptin.

Toimintapohjainen akustiikkasuunnittelu -konsepti on luotu erityyppisten tilojen akustiikkasuunnittelun avuksi. 

Käytännössä se tarkoittaa, että suunnittelussa määritellään tarpeet kolmen eri tekijän pohjalta - toiminta, ihmiset ja tila

Sopiva ratkaisu tilaan saavutetaan käyttämällä korkealuokkaisia akustiikkamateriaaleja tai niiden yhdistelmiä. 

Terveydenhuollon tilat (esim. sairaalat, palvelutalot, kuntoutuslaitokset) ovat tiloiltaan ja toiminnoiltaan erilaisia kuin esimerkiksi toimistot. Yksi syy tähän on, että tiloja käyttää kaksi erilaista käyttäjäryhmää: hoidon antajat ja hoitoa saavat henkilöt. Näillä kahdella ryhmällä on tehtävänään erilaisia aktiviteetteja, jotka vaativat erilaisia akustisia ratkaisuja. Heillä on myös täysin erilaiset syyt käyttää tiloja – toinen käyttäjäryhmä on omalla mukavuusalueellaan (työpaikallaan) ja toineen taas ehkä pelottavassa paikassa kriisitilanteessa (sairaana, pois kotoa).

Suunnittelun alussa, meidän tulee esittää lista kysymyksiä koskien tilassa tehtävää toimintaa, käyttäjiä sekä itse tilaa. Näiden kysymysten pohjalta voit valita oikean akustiikkaratkaisun - ratkaisun, joka täyttää edellä mainittujen kysymysten kautta esiin tulleisiin vaatimuksiin.

Doctor and patientToiminta

Aloita tarkastelemalla mitä eri toimintoja tilassa tapahtuu.

 • Mitä ihmiset tekevät tilassa - sekä henkilökunta että potilaat? 
 • Aiheutuuko siitä melua?
 • Käytetäänkö siinä välineitä ja koneita?
 • Onko luottamuksellisus tärkeää? 
 • Kuinka paljon käytetään aikaa kommunikoimiseen?

Old woman having teaIhmiset

Sitten on selvitettävä ketkä tilaa käyttävät ja mitä erityistarpeita heillä on.

 • Ketkä toimivat tilassa? Ota huomioon sekä henkilökunta että potilaat. 
 • Kuinka paljon heitä on?
 • Minkä ikäisiä he ovat?
 • Onko heillä jotain erityistarpeita?

Busy hospital entranceTila

Lopuksi tulee tutkia itse tilaa ja rakennusta.

 • Onko tila suuri vai pieni?
 • Kuinka paljon tilassa pitää olla kalusteita?
 • Missä tila sijaitsee?
 • Mitä tiloja sen vieressä on ja mitä lähellä olevissa tiloissa tehdään?
 • Onko tilassa kovia seinä-, katto- ja lattiapintoja?
 • Onko tilassa tuulettimia, hälyttimiä tai muita toistuvia ääniä? 

Acoustic solutions for healthcare

 

Ota yhteyttä

 

 

Virpi Villa-Peltonen

Konseptikehittäjä - Terveydenhuollon tilat

Email: virpi.villa-peltonen@saint-gobain.com

Seuraa

     

Ota yhteyttä

 

 

Virpi Villa-Peltonen

Konseptikehittäjä - Terveydenhuollon tilat

Email: virpi.villa-peltonen@saint-gobain.com

Seuraa