... / Terveydenhuolto / Lisää terveydenhuollontiloista / Sisäilma ja terveydenhoito

Sisäilma ja terveydenhoito

Sisäilman laatu on merkittävä tekijä terveydenhuollon tiloissa. Sisäympäristön tulisi tukea henkilökunnan suoriutumista työstään sekä auttaa potilaita lepäämään ja toipumaan.

Staff and patioents within healthcare

Terveydenhuollossa on tärkeää pitää hyvää huolta potilaista ja mahdollistaa heidän nopea toipuminen. Hyvä sisäilma tulisi olla yksi tärkeimmistä asioista sairaalatiloja suunniteltaessa, jotta pystytään luomaan paras mahdollinen ympäristö potilaiden toipumiseen sekä henkilökunnan työskentelyyn.

On ehdoton edellytys, että terveydenhuollon henkilökunta pystyy toimimaan moitteettomasti ja tekemään vaikeitakin päätöksiä. Ja potilailla tulisi olla ympäristö, jossa he kokevat olevansa turvassa sekä pystyvät lepäämään, nukkumaan ja toipumaan.

Toimisto- ja opetustiloja koskevista tutkimuksista on selvinnyt, että sisäilman laadulla on merkittävä vaikutus työn tehokkuuteen sekä oppimiseen.

Huono sisäilman laatu (rakennusmateriaalien aiheuttamista päästöistä tai huonosta ilmanvaihdosta johtuvaa) voi hidastaa työn tekemistä sekä kasvattaa virheiden määrää.

Joten on entistä tärkeämpää, että terveydenhuollossa työskentelevät ihmiset eivät kärsi huonosta sisäilmasta. 

 

acoustic solutions for healthcare 

 

Ota yhteyttä

 

 

Virpi Villa-Peltonen

Konseptikehittäjä - Terveydenhuollon tilat

Email: virpi.villa-peltonen@saint-gobain.com

Seuraa

     

Ota yhteyttä

 

 

Virpi Villa-Peltonen

Konseptikehittäjä - Terveydenhuollon tilat

Email: virpi.villa-peltonen@saint-gobain.com

Seuraa