... / Toimistot / Related information / Hyvä sisäilman laatu toimistoissa

Hyvä sisäilman laatu toimistoissa

Huono sisäilma* voi laskea työn tehokkuutta ja lisätä virheiden määrää.

Tulokset tutkimuksista, joissa aikuiset työskentelevät simuloidussa toimistotilassa, antavat lisätietoa siitä, minkälainen vaikutus sisäilman laadulla on työn tehokkuuteen. Tutkimukset osoittivat, että erilaisten rakennusmateriaalien, kuten huonekalujen tai muiden toimistokalusteiden, aiheuttamat päästöt vähensivät CO2-määrää hengityksessä.

Tämä tarkoittaa jompaa kumpaa seuraavista vaihtoehdoista:

  • Epäpuhtaassa ilmassa työskenteleminen laskee työmotivaatiota ja tämän seurauksena myös aineenvaihdunnan taso laskee.
  • Tai se voi olla seurausta fysiologisista muutoksista, joka johtaa tehottomuuteen keuhkoissa, kun hengitetään saastunutta ilmaa. Tämä voi johtaa hilidioksiidin määrän kasvuun veressä. Jälkimmäisen vaihtoehdon tiedetään aiheuttavan päänsärkyä ja vaikeuksia ajatella selkeästi. 

Useat tutkimustulokset osoittavat, että sisäilman laatu vaikuttaa työn tehokkuuteen. Eräs tutkimus, johon on koottu useita eri tutkimustuloksia kertoo, että toimistotöistä suoriutuminen paranee lineaarisesti samassa suhteessa sen mukaan kuinka hyvänä sisäilman laatua pidetään kyseisessä tilassa:

10%:n lasku tyytymättömyydessä sisäilmanlaatua kohtaan vastaa noin 1 %:n nousua työn tehokkuudessa.  

 

Akustiikkaratkaisut toimistotiloihin 

*joko esim. rakennusmateriaaleista johtuvista päästöistä tai matalasta ulkoilman syöttönopeudesta johtuvaa.

 

Ota yhteyttä

 

Arto Rauta

Konseptikehittäjä - Toimistotilat

Lähetä sähköpostia Artolle>>

     

Ota yhteyttä

 

Arto Rauta

Konseptikehittäjä - Toimistotilat

Lähetä sähköpostia Artolle>>