... / Toiminnalliset vaatimukset / Valaistusolosuhteet / Takaisinheijastavuuskerroin

Takaisinheijastavuuskerroin

Takaisinheijastavuuskerroin

Retro reflection factor
Takaisinheijastavuuskerroin - uusi valonheijastumisen kuvaaja
Tavanomaiset mittarit (valonheijastavuus ja diffuusio) eivät selitä alakaton kokonaiskokemista. Takaisinheijastavuuskerroin auttaa kokonaiskuvan saavuttamisessa. Tämä kerroin on peräisin menetelmästä, joka kehitettiin tiellä olevien maalattujen viivojen mittaamiseen. Kuinka suuri osuus valosta heijastuu takaisin kuljettajalle, kun hän ajaa pimeällä tiellä valot päällä. Menetelmä on kuvattu standardissa EN 1436. Ylläolevassa kuvassa näet järjestelyn. Jos käännämme järjestelyn ylösalaisin, voimme käyttää samaa standardia kuvaamaan alakattopinnan valoilmiötä. Sen olemme nähneet ennenkin, mutta emme ole voineet mitata ja määritellä sitä.  Takaisinheijastavuuskertoimen mittayksikkö on mcd*m-2lx-1.

Mitatut arvot tämän tyyppisissä maalatuissa pinnoissa vaihtelevat 0 ja 120 välillä, jolloin matala arvo on alle 50, korkea yli 70 ja optimaalisin arvo n. 60.

Light from behind you

Light from in front of you

Takaa tuleva valo     Edestä tuleva valo
Takaisinheijastavuuskerroin ja sisäkatot
Vasemmanpuoleinen kuva esittää kuinka takaisinheijastavuuskerrointa voidaan käyttää sisätiloissa arvioitaessa kattopinnan heijastusominaisuuksia. Sisätiloissa kattopintaa arvioitaessa valo voi kuitenkin tulla myös edestäpäin. Tätä tilannetta esittää oikeanpuoleinen kuva.
 
Jos pinnan takaisinheijastavuuskerroin on alhainen (<60) se näyttää tummenmalta vasemmanpuoleisen kuvan tilanteessa verrattuna oikeanpuoleisen kuvan tilanteeseen. Jos taas takaisinheijastavuuskerroin on suuri (>60) muuttuu tilanne päinvastaiseksi. Kummassakin tapauksessa se minkä sävyisenä havainnoimme kattopinnan muuttuu kun liikumme huoneessa paikasta toiseen. Kun on tavoitteena, että katon sävy on sama riippumatta havainnoijan sijainnista huoneesta on takaisinheijastavuuskertoimen optimiarvo n. 60. Tällöin valo heijastuu kattopinnasta tasaisesti ja kattopinta havaitaan saman sävyisenä molemmissa yllä olevien kuvien esittämissä tilanteissa.
    

Optimaalinen takaisinheijastavuus  Alhainen takaisinheijastavuus

Toinen korkean ja lähellä optimiarvoa olevan takaisinheijastavuuskertoimen tuoma etu on se, että tilan muista, joskus voimakkaankin värisistä, pinnoista heijastuva valo ei 'värjää' kattopintaa vaan se säilyttää oman värinsä. Akutex FT -pinnoitteella on optimaalinen takaisinheijastavuuskerroin. Kattopinnan sävyyn ei vaikuta havainnoijan sijainti tai heijastukset muista pinnoista.