Well-sertifioidussa toimistossa huomioidaan keho ja mieli

Kun kiinteistösijoitusyhtiö Castellum aloitti Tukholman aluetoimistonsa kunnostuksen, oli tavoitteena erinomaisen työpaikan luominen: haluttiin toimisto, joka parantaisi sekä henkilöstön hyvinvointia että työsuoritusta. Castellum päättikin olla ensimmäinen ruotsalainen työpaikka, joka saa terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän Well-sertifioinnin.

Muutaman korttelin päässä Tukholman päärautatieasemalta on kiilanmuotoinen rakennus, joka on saanut vaikutteensa New Yorkin kuuluisasta Flatiron-rakennuksesta – ja onpa rohkeasti lainannut siltä myös nimensä. Tukholman Flat Iron Building koostuu kahdesta osasta, ja kapeaa päätä hallitsevat suuret lasipaneelit. Katutasossa rakennusrunkoja erottaa yhteisenä aukiona käytettävä avoin osuus, mutta maanalaisella tasolla tilat yhdistyvät.

Castellumin aluetoimisto Tukholmassa

Arvokasta tietoa tuleviin hankkeisiin

Vuonna 2008 valmistuneelle rakennukselle on myönnetty Leed Gold -sertifikaatti sekä Ruotsin Green Building Councilin hopeatason Miljöbyggnad-sertifikaatti. Rakennus lisättiin Castellumin salkkuun sen jälkeen, kun Castellum osti kiinteistöyhtiö Norrportenin vuonna 2016. Pian tämän jälkeen Castellum päätti siirtää aluetoimistonsa "Flat Ironiin", jossa Norrportenin toimisto jo sijaitsi. Castellum päätti mennä askeleen pidemmälle panostamalla myös pehmeämpiin arvoihin, kuin mitä perinteisissä ympäristösertifikaateissa painotetaan.

– Päätimme panna koko kerroksen uuteen uskoon. Olimme jo alkaneet tutkia Well-standardia muissa hankkeissa, ja standardin käyttäminen omassa Tukholman toimistossamme tarjosi mahdollisuuden oppia lisää prosessista ja sen tarjoamista eduista. Saimme arvokasta kokemusta, jota voimme hyödyntää muissa hankkeissa", sanoo Castellumin paikallinen vastuullisuuspäällikkö Robert Carlsson.

Kolmen vyöhykkeen monitilatoimisto

Uusi, toimintaperusteinen monitilatoimisto valmistui kesäksi 2017. Tilat on jaettu kolmeen vyöhykkeeseen:

 • Yhteisölliset alueet, joissa on tilaa liikkeelle, yhteistyölle, luovuudelle ja keskustelulle
 • Hiljaiset alueet keskittymistä vaativalle yksilötyölle
 • Perinteisempi avokonttorialue

Tiloissa on myös kokoushuoneita ja puhelinkoppeja.

– Käytännössä jokaiselle löytyy jotakin, riippuen siitä, miten haluaa tehdä töitä. Koska itse matkustan paljon ja kannan toimistoa laukussani, pidän tätä loistavana ratkaisuna, Carlsson sanoo.

Hyvinvoinnin 10 osa-aluetta 

Castellumin toimitilat sertifioitiin WELL v1™-version mukaisesti, joka käsitti seitsemän osa-aluetta. Uudempi WELL v2™ -luokitus perustuu kymmeneen hyvinvointiin vaikuttavan osa-alueen mittaamiseen. Kategoriat ovat: lämpöviihtyvyys, ääniympäristö, materiaalit, mieli, yhteisöllisyys, sisäilma, vesi, ravinto, valo ja liikkuminen. Osa-alueet pitävät sisällään ns. kovat arvot, kuten rakennusmateriaalien valinnan, mutta pääpaino on rakennuksessa työskentelevissä ihmisissä.

Tämä lähestymistapa näkyy vahvasti Castellumin valitsemissa sertifioinnin valinnaisissa edellytyksissä, joita ovat muun muassa:

 • säännölliset terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät luennot
 • aktiiviset työasemat, joissa voi esimerkiksi polkea pyörää töitä tehdessä
 • polkupyörähuone, jossa on työkaluja pyöräillen työmatkansa kulkeville
 • yrityksen tilaamat terveyslehdet henkilöstön käyttöön

– Well on erinomainen lisä ympäristösertifioinneille. En kuitenkaan usko, että se korvaisi esimerkiksi Leedin, koska silloin menetetään tiettyjä näkökohtia, kuten energiatehokkuus.

Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien näkyvien tekijöiden lisäksi on näkymättömiä tekijöitä, kuten ilmansaasteet. Well-sertifiointi huomioi myös tämän asettamalla vaatimuksen käyttää vähäpäästöisiä tuotteita.

Tässä hankkeessa käytettiin Ecophon Master™ A -akustiikkalevyjä. Lue artikkelin lopusta lisää siitä, millaista hyötyä Ecophonin akustiikkalevyjen käyttämisestä on Well-sertifioinnissa.

Suuria hyötyjä pienin ponnisteluin

Toimistokoordinaattori Lena Nanberg työskentelee vastaanotossa. Hän uskoo, että pienet ponnistelut, kuten kukkien, kasvien, hedelmien ja terveyslehtien laittaminen esille, parantavat huomattavasti mukavuutta ja hyvinvointia. Joskus hän käyttää pöytäpyörää verenkierron tehostamiseen ja yrittää osallistua säännöllisesti hyvinvointiaktiviteetteihin, kuten juoksuun, joogaan ja tietoiskuihin esimerkiksi mielenterveydestä.

– Jos yritys ei tarjoaisi näitä aktiviteetteja, en juuri kuntoilisi. Elämässä on niin paljon muuta aikaa vievää. On tärkeää pysyä aktiivisena, koska teemme paljon istumatyötä, Nanberg sanoo.

Well asettaa korkeat vaatimukset rakennuksen ääni-, valaistus- ja sisäilmaolosuhteille. Ilmanlaatua, lämpöä ja jäähdytystä voidaan hallita useammalla vyöhykkeellä kuin perinteisessä rakennuksessa. Valaistuksessa on älykäs ohjaus ja se mukailee värilämpötilaltaan ja teholtaan luonnonvaloa.

– Valaistus seuraa luontaista vuorokausirytmiä: se on hieman sinisempi aamulla ja muuttuu valkoisemmaksi päivän edetessä. Se vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan. Valaistus on asia, johon meillä ei ole tapana kiinnittää huomiota, ja niin sen pitäisikin olla, Carlsson sanoo.

Kokonaisvaltainen näkökulma ääniympäristöön

Akustiikasta on huolehdittu asentamalla tehokkaat äänenvaimentimet kattoon – alueelle, joka absorboi eniten ääntä. Lisävaimennusta tuovat akustoivat seinälevykentät ja seinäkkeet työasemien vieressä. Myös kalusteet, lattiat ja valaistusratkaisut tukevat hyvää ääniympäristöä. Yhdistetyssä vastaanotto- ja yhteistilassa, jota kutsutaan firman sisällä leikkisästi "cofficeksi", käytetään lisäksi musiikkia peiteäänenä meluhaittojen minimoimiseksi.

Yhdistettyä vastaanotto- ja yhteistilaa kutsutaan firman sisällä leikkisästi "cofficeksi".

– Kumma kyllä, minusta toimistossa on nyt hiljaisempaa, vaikka siellä on musiikkia ja keskustelua. Ehkä se on vain mielikuvitustani, mutta mielestäni musiikilla on rauhoittava vaikutus, sanoo kiinteistöpäällikkö Özlem Balevi. Hänen mielestään toimintaperusteinen tilakonsepti toimii erittäin hyvin.

– Ei ole kahta samanlaista päivää. Jos minun on keskityttävä intensiivisesti johonkin tehtävään, istun hiljaisessa huoneessa. Mutta yleisesti ottaen melu ei häiritse minua. Meillä on mielestäni täällä todella hyvä ääniympäristö, myös toimiston avoimessa osassa.

Kohtuulliset kustannukset sertifioinnille

Well-sertifiointi tuo hankkeelle väistämättä jonkin verran lisäkustannuksia. Carlsson huomauttaa, että kustannuksia eivät aiheuta ensisijaisesti sertifikaatin saamiseksi tarvittavat työt, vaan sertifiointimaksu ja erityiskonsultin tarve. Hän korostaa kuitenkin, että kustannukset ovat kohtuullisia ja perusteltuja hyötyihin nähden.

World Green Building Councilin mukaan yrityksen henkilöstön osuus sen kustannuksista on 90 prosenttia. Tämän vuoksi henkilöstön hyvinvointia lisäävät investoinnit – jotka puolestaan lisäävät tuottavuutta – kasvattavat yhtiön voittoja.

– Kolmannen osapuolen verifiointi osoittaa selvästi, että täytämme vaatimukset kokonaisvaltaisesti. Ja ennen kaikkea meillä on nyt toimisto, jossa on upea työskennellä.

Carlssonin mielestä Wellin kanssa on helpompi työskennellä muihin standardeihin verrattuna.

– Dokumentaatiota ei ole niin paljon. Mittaamiseen ja tuloksiin kiinnitetään enemmän huomiota kuin laskentaan.

format_quote

Näemme suuren hyödyn siinä, että keskitymme terveyteen ja hyvinvointiin työpaikoillamme.

Kultatason suoritus

Well-sertifioinnissa on kolme tasoa: hopea, kulta ja platina. Castellum tähtäsi kultaan – ja saavutti sen. Se, että rakennuksella oli jo ennestään Leed Gold -sertifikaatti, oli eduksi.

– Rakennus täytti tiukat kestävyysvaatimukset, joten meillä oli etumatkaa. Voi olla vaikeampaa saada Well-sertifikaatti vanhemmalle rakennukselle, Carlsson toteaa.

Tukholman toimistosta karttuneiden kokemusten perusteella Castellum aikoo hyödyntää Welliä tulevissa uudisrakennusprojekteissa. Yhtiöllä on tällä hetkellä käynnissä seitsemän hanketta, joissa Well-sertifiointia tutkitaan.

– Uskomme, että voimme hyödyntää Well-aspekteja myös pienemmissä hankkeissa, vaikka virallista sertifiointia ei tehtäisikään. Näemme suuren hyödyn siinä, että keskitymme terveyteen ja hyvinvointiin työpaikoillamme.

 

Teksti: Lars Wirtén

 

Mikä on Well?

WELL on kattava terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä rakennussertifikaatti, ja sitä hallinnoi International Well Building Institute. Sertifikaatissa otetaan huomioon sekä sosiaaliset että fyysiset olosuhteet ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

WELL ei korvaa ympäristösertifikaatteja, kuten Leed ja Breeam. Sitä voidaan pitää täydentävänä sertifiointina. Kaikenlaiset rakennukset voidaan sertifioida: toimistot, asunnot, ravintolat, sairaalat ja monenlaiset muut tilat. Myös osia rakennuksista voidaan sertifioida, esimerkiksi yksi kerros.

WELL v2™ -sertifiointi sisältää kymmenen peruskäsitettä:

 • Ilma: laadukas sisäilma
 • Vesi: puhdas juomavesi ja säästeliäs veden käyttö
 • Ravinto: terveellinen, ravinteikas ruoka
 • Valo: luonnonvalon hyödyntäminen ja laadukas, toiminnallinen valaistus
 • Liike: fyysisten aktiviteettien lisääminen
 • Lämpömukavuus: miellyttävä, tasainen lämpötila
 • Ääni: miellyttävä akustiikka ja ääniympäristö
 • Materiaalit: turvalliset, sisäilman kannalta terveelliset materiaalit
 • Mieli: hyvinvointia tukevat tilaratkaisut
 • Yhteisö: yhteisöllisyyteen kannustavat tilaratkaisut

WELL-sertifiointia on kolme tasoa: hopea, kulta ja platina.

Lähde: Sue Clark, kansainvälisten ohjelmien johtaja, Ruotsin Green Building Council.

 

Tarkkaa tuotetietoa sertifiointien tueksi

Ecophonin akustiikkatuotteet vaimentavat erinomaisesti ääntä, mutta niillä on myös muita teknisiä ominaisuuksia, jotka parantavat sisäympäristöä. Tästä syystä esimerkiksi LEED-, BREEAM- ja WELL-sertifiointeihin tarvittavien hyvitysten/pisteiden saanti voi Ecophonin ratkaisuilla olla helpompaa. Kaiken kestävää rakentamista tukevan tuotetietomme löydät helposti latauskeskuksesta.

arrow_forward

Tutustu Well-pistetaulukkoomme