Etusivu / Inspiraatioksi / Opinmäen kampus

Opinmäen koulu ja päiväkoti

Opinmäki

  • Otettu käyttöön elokuussa 2015
  • Kansainvälinen ja suomenkielinen peruskoulu yhteensä tuhannelle oppilaalle
  • Varhaiskasvatuksen tiloja sadalle lapselle
  • Alueellinen liikuntahalli
  • Kirjaston Aktiivisen oppimisen keskus ja nuorisotoimen tilat
  • Kokonaisala n. 16 000 m2
  • Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy, projektiarkkitehti Sasu Marila
  • Akustiikkasuunnittelu Insinööritoimisto Helimäki Akustikot
  • Akustiikkaratkaisut Ecophon


Projekti: Opinmäen koulu ja päiväkoti

Maa/kaupunki: Suomi/Espoo

Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy

Projektiarkkitehti: Sasu Marila

Akustiikkasuunnittelu: Helimäki Akustikot

Kuvat: Kari Palsila

Valmistumisvuosi: 2015

Opinmäki on Espoon Suurpellon alueelle vuonna 2015 valmistunut moderni oppimiskeskus. Tilat on rakennettu kannustamaan oppilaita kommunikoivaan työskentelyyn ja yhdessä oppimiseen. Avarat tilat vaativat hyvää akustiikkasuunnittelua.

Kaupunkilaisten yhteinen tila

Opinmäestä rakentuu koko Espoon Suurpellon alueen kaupunkilaisten yhteinen tila. Peruskoululaisten ja päiväkotilasten ohella tiloja pääsevät käyttämään alueen seurat ja järjestöt.

Suurpellon projektinjohtaja Pekka Vikkula vertaa Opinmäkeä toiminnoiltaan enemmän kulttuurikeskukseen kuin perinteiseen koulurakennukseen.

“Ideoimme eri käyttäjäryhmien kanssa kampusta yhdessä jo ennen varsinaisen arkkitehtisuunnittelun aloittamista. Opetustoimi toi suunnitteluun pedagogistanäkemystä ja antoi toiveita uusien opetusmenetelmien tiloille, kertoo Vikkula.

Tilat ovat monikäyttöisiä

Ruokasalin ja auditorion yhdistää mustalla kestävällä akustolevyllä päällystetty suuri ovi, jonka avaamalla tilojen väliin muodostuu suuri esiintymislava. Käsityöluokat ja taideopetuksen tilat ovat seurojen ja järjestöjen vuokrattavissa kokoontumis- ja harrastuskäyttöön koululaisten päivän päätyttyä.

Opinmäen iso aulatila on monimuotoinen, paljon kovia pintoja sisältävä tila, joka yhdistää kampuksen eri toiminnot. Äänen epämiellyttävää kimpoilua on estetty vinosti suunnatuilla seinillä. Aulan alakatto on verkkokatto, jonka taakse tekniikan yläpuolelle asennettiin villalevyjä.

Aulatilassa on lisäksi akustoivia seinäpintoja, jotka on tasoitettu akustorappauksella. Näin saatiin lisättyä vaimennusta epäkonventionaalisessa tilassa.

Uudenlainen opetus vaatii muunneltavat tilat

Pedagogisena ajatuksena Opinmäessä on tiimi- ja yhteisopettajuus. Opetustiloja voidaan yhdistellä ja erottaa toisistaan liikuteltavien seinien avulla. Muunneltavat oppitilat tukevat monimuotoista oppimista ja erilaisten ryhmien muodostamista eri oppiaineissa.

Kaikki luokkahuoneiden kalusteet ovat liikuteltavia. Tuolien ja pöytien pyörät tekevät niistä helposti ja melutta siirreltäviä, ja lattian tekstiilimatto vaimentaa tehokkaasti kalusteiden kolinaa. Katon akustolevyt vaimentavat yleistä hälinää.

Kannustaminen vuorovaikutukseen on yksi hyvän akustiikan tehtävistä. Huonon akustiikan tuomia oireita ovat keskittymisvaikeudet, väsymys ja stressi. Opinmäen opetustilojen suunnittelua ohjasi akustinen suunnitelma, jossa jokaiseen tilaan määriteltiin erilaiset akustiset vaatimukset teknisine ohjeineen.

Hyvä akustiikka takaa rauhallisen oppimisympäristön

Opettajien ja oppilaiden jaksamisen ja työmukavuuden kannalta hyvä akustiikka, äänen riittävä kantavuus ja vaimennus ovat kouluissa ensiarvoisen tärkeitä. 

Espoo International Schoolin rehtori Anne-Marie Rapo on tyytyväinen avariin ja valoisiin uusiin tiloihin.

“Jos akustiikka ei toimi, siitä kärsivät kaikki. Uudet tilat mahdollistavat monenlaisen opiskelun, kannustavat uudenlaiseen oppimiseen ja tukevat pedagogista lähestymistapaamme, sanoo Rapo. 

Opinmäen opetustilat poikkeavat perinteisistä luokkahuoneista, ja kampukselta löytyy paljon avointa aulatilaa, jotka voidaan muuntaa luokkahuoneiksi. Avoimien tilojen on tarkoitus kannustaa kommunikoivaan työskentelyyn, keskusteluun ja uuden luomiseen.

“Opinmäen tilat ovat aivan upeat. Valoa tulee sisään joka puolelta, ja lasia on paljon. Ympäristö on monimuotoinen ja kannustaa toivottavasti kokeilemaan ja tekemään yhteistyötä opettajien kesken.” 

Anne-Marie Rapo, Espoo International School'in rehtori

Avoimen tilan akustiikkaratkaisut

Kun kiinteitä seiniä ei ole tai niitä on vähän, optimaalisen akustiikan rakentaminen on arkkitehtonisesta näkökulmasta haaste. Opinmäessä käytettiin runsaasti lasia, joka tuo avaruutta ja valoa mutta eristää ääntä.

Perinteisissä luokkahuoneissa akustisen suunnittelun lähtökohta on vaimennuksen ja heijastuksen suhde. Luokkahuoneen kattoon tuodaan tietty määrä vaimennusta, mutta samalla huoneen keskelle asennetaan heijastavaa pintaa. Näin puhujan ääni kuuluu ja heijastuu paremmin luokkahuoneen edestä taakse.

Tämä ei toiminut Opinmäessä, koska opettajalla ei ole uudenlaisissa luokkatiloissa enää yhtä selkeää opetussuuntaa. Luokka rakennettiin toimimaan kaikkiin suuntiin asentamalla sopivasti vaimentavaa akustomateriaalia kauttaaltaan luokkahuoneiden kattoihin.  

Insinööritoimisto Helimäki Akustikot oli alusta lähtien mukana suunnittelemassa huoneakustiikkaa ja änieristysrakenteita.

“Aina kun rakennetaan jotain uutta ja perinteisestä poikkeavaa, on hyvä olla akustikko mukana suunnittelussa, toteaa projektiarkkitehti Sasu Marila arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepäältä.

  

Miksi hyvä akustiikka on opetustiloissa tärkeää?

• Rauhallinen ympäristö rauhoittaa ja auttaa keskittymään.
• Optimaalinen ääniympäristö tukee kanssakäymistä ja yhteistyötä.
• Oppilainen ja opettajien työterveys ja jaksaminen parantuvat.

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Opinmäen kampus

Case study: Opinmäen kampus - esimerkki uudenlaisesta opetustilasta, jossa suunnittelun lähtökohtana oli tilojen muunneltavuus.

KATSO VIDEO

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222