... / Ajankohtaista akustiikasta / Yleistä akustiikasta / Vaadi heti oikeita seikkoja huoneakustiikalta

Vaadi heti oikeita seikkoja huoneakustiikalta

Vaadi heti oikeita seikkoja huoneakustiikalta

Vaadi heti oikeita seikkoja huoneakustiikalta

Jo rakennusprosessin alussa on hyvä määrittää huoneakustiset tarpeet. Työlaissa, rakennusmääräyksissä, ohjeissa ja standardeissa on huomioitu akustiikka. Saattaa olla tarpeen asettaa korkeammat vaatimukset kuin mitä määräykset ja standardit kertovat. Tämä ei välttämättä tarkoita korkeampia kustannuksia. 

Loppukäyttäjien hyvän työskentely-ympäristön takaamiseksi saattaa olla tarpeen käsitellä useita huoneakustisia kuvaajia. Tällä hetkellä standardit keskittyvät huoneakustiikassa jälkikaiunta-aikaan ja huoneen kaiuntaan. On hyvä muistaa, että toimiva huoneakustiikka ei tarkoita vain tiettyä jälkikaiunta-aikaa. 

 

Siitä riippuen mitä toimintoja huoneessa tehdään, äänitasoa, kaiuntaa tai puheen selvyyttä on arvostettava eri tavoin. 

  • Pitääkö äänitason olla alhainen?
  • Täytyykö puheen olla helposti erotettavissa?
  • Haittaako kaiunta toimintoja?
  • Täytyykö äänen etenemistä rajoittaa erityisesti suurissa avotiloissa? 


Näitä asioita on pohdittava rakennushankkeen alkuvaiheessa. Jotta samoja asioita ei tarvitsisi käsitellä jatkuvasti uudestaan, saattaa ollaa tarpeen määrittää oma äänipolitiikka. 

 
 
Top

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222