Etusivu / Ajankohtaista akustiikasta / Montserrat 'n koulu

Barcelonan innovatiivinen opinahjo

Barcelonan innovatiivinen opinahjo

Barcelonassa sijaitseva Col.legi Montserrat on yksi Espanjan innovatiivisimmista kouluista. Koulu luottaa perinteisen, hiljaisuuteen ja kuunteluun perustuvan opetusmenetelmän sijasta selostuksiin ja kannustaviin keskusteluihin. Toteutus? Laadukas akustiikka ja matalien taajuuksien vaimentaminen.

Col.legi Montserrat on koulukeskus Barcelonassa. Vuonna 1926 avattua keskusta johtaa lähetysseura Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret ja siellä on luokat niin esikoululaisille kuin toisen asteen oppilaillekin.

Koulukeskuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota opetuksen laatuun, osaamiseen ja innovaatioon ja siellä oppilaat työskentelevät ryhmissä, joissa keskitytään yksilölliseen lahjakkuuteen ja vuoropuheluun.

María Marta Molina, head of the Infants and Primary section.

María Marta Molina, esiopetuksen ja perusasteen koulutuksen rehtori.

Ensimmäiset askeleet kohti avointa luokkahuonetta

Kahdeksan vuotta sitten koulurakennuksen arkkitehtuuriin tehtiin useita muutoksia. Tämä tehtiin samanaikaisesti, kun koulussa otettiin käyttöön uudet opetusmenetelmät ja organisaatio ja muutettiin opettajien tehtävänkuvaa, minkä seurauksena kouluun luotiin erilaiset tilat ja työskentelytavat.

Vuonna 2014 koulu muutti perinteisistä solumaisista avoimempiin luokkahuoneisiin, mikä mahdollisti erilaiset opetusaktiviteetit samassa tilassa: ryhmätyön, keskustelut ja selostukset, tarkastukset ja seminaarit, joissa jotkut puhuivat ja toiset kuuntelivat. Uusi työdynamiikka edellytti myös paljon parempaa akustiikkaa luokkahuoneissa.

”Oppilaiden on pystyttävä kuuntelemaan toisiaan tehdessään ryhmätyötä ja kuuntelemaan samalla myös opettajaa. Jokaisen luokan on sopeuduttava erilaisiin opetustyyleihin. Hyvä akustiikka helpottaa työskentelyä ryhmissä ja oppilaiden kykyä keskittyä opetukseen ja videoiden kuunteluun”, painottaa María Marta Molina esiopetuksen ja perusasteen koulutuksen rehtori.

”Kun suunnittelimme parannuksia arkkitehtuuriin, huomioimme myös kuuloalueen. Oppilas on kaiken keskipiste, joten meille oli tärkeää, että jokainen muutos paransi myös akustiikkaa”, María Marta Molina lisää.

 

Oppilaat ovat pääroolissa, joten oli itsestään selvää, että muutoksia tehtäessä tulisi parantaa myös akustiikkaa.

 

Uusi oppilasprofiili  

Koulu ei pyrki pelkästään varmistamaan, että sen oppilaat pystyvät keskittymään, vaan myös mahdollistamaan ryhmätyöskentelyn perinteisestä opettamisesta täysin eroavan dynaamisen opetuksen avulla. Sen vuoksi sekä oppilaan että opettajan on kyettävä puhumaan ääntään korottamatta ja erottamatta heitä ympärillä keskustelevista ryhmistä.

Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että perusasteen kouluissa 30 - 40 prosenttia on huonokuuloisia, mikä vaikeuttaa entisestään heidän oppimistaan, jos akustiikka on huono. Hyvä akustiikka on sen vuoksi olennaisen tärkeää.

Hyvän akustiikan tarve eri tiloissa 

Opetusympäristön akustiikka ei vaikuta vain luokkahuoneisiin. Hyvä akustiikka tuntuu myös muissa yhteisissä tiloissa, kuten käytävillä, ruokalassa, musiikki- ja liikuntatiloissa.

Varmistaakseen parhaan toimintatavan ja yhteensopivuuden eurooppalaisten asetusten kanssa koulu päätti korjata akustiikan ensin ruokalassa ja sen jälkeen kahdessa suuressa luokkahuoneessa. Korjaus toteutettiin tehokkaasti ääntä vaimentavilla katto- ja seinälevyillä mahdollisimman hyvän oppimisympäristön luomiseksi tälle uudelle opetusmallille ja kuulovammaisten oppilaiden edellytysten parantamiseksi.

Matalien taajuuksien vaimennus oli onnistumisen avain 

Muutostyötä johti LOOP.bz:n arkkitehti ja koulutusympäristöneuvoja Jens Guldbaek.

”Vaikka ääniympäristössä koettiin huomattava parannus, totesimme äänitasojen olevan edelleen korkeampia kuin asiantuntijat olivat odottaneet, mikä johtui luokkahuoneiden suurista oppilasmääristä. Päätimmekin tehdä opetustiloista vielä parempia”, Jens Guldbaek sanoo.

”Tehostimme matalataajuisten äänten vaimennusta enemmän kuin tietääksemme missään muulla on aiemmin tehty.”

Jens Guldbaekin kokemus ja vaisto osoittautuivat oikeiksi.

”Se toimi ja meillä on vahva usko siihen, että matalataajuisten äänten vaimentaminen on välttämätöntä. Se tekee ääniympäristöstä luonnollisemman puhumiselle ja kuuntelemiselle. Itse asiassa niitä ei edes voi vaimentaa liiaksi. Useimmissa rakennustyypeissä matalataajuiset äänet vahvistuvat, mistä syystä nämä rakennukset ovat erittäin huonoja puheviestinnän kannalta.”

Teacher and student

Sekä oppilaiden että opettajien kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia akustiikan kunnostuksen jälkeen.

 

 

Luokkahuoneen melu 

Tyypillisessä luokkahuoneessa on usein paljon joko laitteiden, äänten tai kalusteiden synnyttämää melua. Sekä opettajat että oppilaat kärsivät erilaisista meluun liittyvistä ongelmista. Jotkut opettajat stressaantuvat, toiset rasittuvat tai jopa menettävät äänensä.

”On vaikea keskittyä, kun luokassa voi olla jopa 72 oppilasta. Ilman tätä rakenteellista muutosta, suunnittelemassamme tilassa olisi ollut mahdotonta työskennellä. Meidän oli ratkaistava kaksi ongelmaa: kehno akustiikka, joka teki keskittymisestä hyvin vaikeaa, ja korkeat äänitasot, jotka vaikuttivat tapaamme tehdä työtä”, teknologiaopettaja Juan Linares sanoo.

”(Akustiikan) kunnostuksen jälkeen panimme merkille useita muutoksia: opettajat lakkasivat käyttämästä ääntä vääristäviä mikrofoneja. Nyt meidän ei juurikaan tarvitse korottaa ääntä, ja samassa luokassa voi olla eri ryhmiä työskentelemässä samalla, kun opettaja puhuu ja muut kuuntelevat, ja toiset oppilaat tekevät ryhmätöitä. Oppilaista on helpompi ymmärtää opetusta, sillä heidän ei tarvitse ponnistella yhtä paljon kuullakseen opettajan puheen”, hän lisää.

Myös oppilaat havaitsivat eron.

”Keskitymme enemmän ja työskentelemme paremmin”, kommentoi Jordi Sabé Santacana, toisen asteen oppilas.

Claudia Fernández Arévalo, toinen toiseen asteen oppilas huomauttaa: ”Ennen äänet kulkeutuivat kauas, nyt voimme keskittyä ryhmäämme emmekä kuule toisia ryhmiä. Ääniympäristö on paljon parempi ja selkeämpi.”

”Kun opettaja tai oppilas voi selostaa jotakin tarvitsematta korottaa ääntään, häntä kuunteleva henkilö reagoi välittömästi positiivisemmin”, Juan Linares sanoo.

 

Kun opettaja tai oppilas pystyy puhumaan korottamatta ääntään, se helpottaa myös kuulijaa sisäistämään asioita paremmin.

Tuotteet, joilla saatiin luotua hyvä ääniympäristö Montserrat'n kouluun:

Akustiikka on opettajan paras kaveri 

Tämä ratkaisu on antanut uutta dynamiikkaa koulukeskukselle ja luokille. Se on mahdollistanut muutoksen ja antanut koululle mahdollisuuden saavuttaa keskeinen päämääränsä: oppilaan asettamisen opetuskokemuksen keskiöön. María Marta vahvistaa tämän: ”Nämä tekijät ovat varmasti auttaneet meitä tarjoamaan laatua ja osaamista, jota olemme tavoitelleet ensimmäisessä kunnostusvaiheessa, ja pyrimme ehdottomasti tekemään saman muissa luokkahuoneissa. On tärkeää ymmärtää, että myös akustiikka on elintärkeää ja että voimme tehdä sille jotakin.”


Teksti:
 Lourdes Redondo Bacaicoa

Kuvat: Pablo Cueva Junghanns

 

 

Top

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222