... / Tietoja Ecophonista / ECO Magazine / Westerparkin koulu Amsterdamissa panostaa akustiikkaan

Westerparkin koulu Amsterdamissa panostaa akustiikkaan

Luokkahuoneen huono akustiikka ja liiallinen jälkikaiunta aiheuttavat oppilaissa ja opettajissa väsymystä ja vaikeuttavat heidän keskittymistään. Onneksi on olemassa ratkaisuja.

Liian pitkän kaiunnan vaikutus

Ovatko äänisaaste ja huono akustiikka todella näin haitallisia oppilaiden ja opettajien terveydelle? Työskentely tai opiskelu ympäristössä, jossa jälkikaiunta-aika on liian pitkä, esimerkiksi liikuntasalissa tai suuressa luokkahuoneessa, voi aiheuttaa useita terveyshaittoja. Esimerkiksi:

  • Korkea verenpaine
  • Enemmän stressiä
  • Kuulemisvaikeuksia
  • Äänihuulivaivoja
  • Keskittymisongelmia
  • Väsymystä

Amsterdamissa toimiva Westerparkin alakoulu paransi kolmen
luokkahuoneensa akustiikkaa, ja kokemukset ovat olleet äärimmäisen myönteisiä.

Outdoor image of Westerpark school

Westerparkin koulu Amsterdamissa.

Peter Meijboom on asunto- ja ICT -neuvonantajana julkisen peruskoulutuksen tukisäätiössä AWBR:ssä (Amsterdam West Binnen de Ring). AWBR:n johtokunnan alaisuudessa toimii Amsterdamissa 17 alakoulua, Westerparkin koulu mukaan lukien. Hän harmittelee sitä, ettei Alankomaissa ole pakollisia standardeja koulujen akustiikalle.

Peter Meijboom

Peter Meijboom, Asunto- ja ICT -neuvonanatja julkisen peruskouluksen tukisäätiössä AWBR:ssä.

 

”Akustiikkaa ei arvosteta koulurakennuksissa”, hän sanoo. ”Se tuntuu ehkä abstraktilta, mutta ei se tee siitä yhtään merkityksettömämpää. Jos luokkahuoneessasi kaikuu liikaa, se aiheuttaa väsymystä ja keskittymiskyvyttömyyttä oppilaissa, ja haluat rajoittaa sitä mahdollisimman paljon. Johtokunnassa uskomme, että tämä näkökohta on tärkeää ottaa huomioon. Jos luokkahuoneessa on 30 lasta etkä tuuleta sitä kunnolla, vaikutukset ovat yhtä huonot kuin huonolla luokkahuoneen akustiikalla.”

Koulu aloitti lukuvuoden joululoman aikana kolmen luokkahuoneen kunnostuksen ja korjasi niiden katot ja seinät. Ecophonin tekemässä pilottiprojektissa luokkahuoneisiin tehtiin muutokset hollantilaisissa luokkahuoneiden akustiikkasuosituksissa (PvE Frisse Scholen) määriteltyjen kolmen jälkikaiunta-ajan erojen havainnollistamiseksi.

 

Huomasimme, että akustiikkaa voi parantaa suhteellisen yksinkertaisilla ratkaisuilla.

 

Children attending Westerpark school

Ryhmä Westerparkin koulun oppilaita.

“Huomasimme, että akustiikkaa voi parantaa suhteellisen yksinkertaisilla ratkaisuilla. Valitsemiamme levyjä on helppo käyttää, se ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä”, Meijboom sanoo. ”Olen tavannut Ecophonin edustajia säännöllisesti erilaisissa tapahtumissa ja minuun on tehnyt vaikutuksen se tapa, jolla he puhuvat akustiikkaongelmista. He ovat innokkaita jakamaan tietoa ja informoimaan niitä, jotka eivät ehkä ole tienneet, mitä tekevät.”

 

Vuonna 1984 rakennettu Westerparkin koulurakennus on alankomaisittain melko tyypillisessä iässä, sillä täällä useimmat koulurakennukset on rakennettu kymmeniä vuosia sitten. Peter Meijboomin mukaan koulujen on pitänyt täyttää vain rakennusaikana voimassa olleet rakennusmääräykset.

“Noihin aikoihIn akustiikalle tai ilmanvoihdolle ei ollut lainkaan määräyksiä. Nykyisin on käynnissä esimerkiksi sisäilmastoa koskeva ”Frisse Scholen” ja muita hankkeita, mutta niitä on todellakin aloitettu vasta muutaman viime vuoden aikana. Vaikka käytössämme on rajallisesti resursseja, pyrimme tekemään asiat parhaalla mahdollisella tavalla, mikä tarkoittaa sitä, että panostamme remonteissa akustiikkaan.”

Westerparkin kouluun tehdyt muutokset olivat erittäin tervetulleita. Niitä ei tehty vain äänenlaadun parantamiseksi lyhyellä aikavälillä, vaan myös kestävien ja viihtyisien työ- ja opiskeluolosuhteiden takaamiseksi kaikille pitkällä aikavälillä.

Sinulla on velvollisuus
pitää huolta henkilökunnasta 
ja taata heille 
hyvä työympäristö.

 

Westerparkin koulun opettajat ovat hyvin tyytyväisiä tulokseen. He olivat tottuneet työskentelemään suhteellisen vanhassa koulurakennuksessa, johon heidän oli sopeuduttava parhaan kykynsä mukaan.

”Opettajat olivat tottuneet tilanteeseen eivätkä ymmärtäneet mahdollisuuksia”, Meijboom selittää. ”He yllättyivät myönteisesti muutosten vaikutuksesta.”

Vielä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä opettajien stressin ja poissaolojen vähenemisestä, ja niitä on myös vaikea mitata.

”Se ei kuitenkaan”, Meijboom sanoo, ”tarkoita, ettei sitä pitäisi tehdä. Se, ettei meillä vielä ole mittaustietoa, ei tarkoita, ettei henkilöstön hyvinvoinnista olisi huolehdittava ja taattava sille miellyttävä työympäristö. Akustiikka on erottamaton osa sitä.” 

Koulun johtokunta on päättänyt kunnostaa lisää luokkahuoneita tullevina vuosina.

“Kunnostimme jokin aika sitten liikuntasalimme, joten niissä akustiikka on nyt hyväksyttävällä tasolla. Salien jälkikaiunta-aika ylitti reippaasti enimmäissuositukset. Kun teemme koululle laajan peruskorjauksen, sisällytämme siihen varmasti akustiikan.”

 

Teksti: Elsbeth Witt

Kuvat: Ingredient Media

 

Kesätävät koulut

Alankomaiden yritysvirasto RVO [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ‒ Netherlands Enterprise Agency) edistää kestävää rakentamista myöntämällä avustuksia, jakamalla tietoa ja laatimalla määräyksiä.

Niin kutsuttu “Frisse School”, tarkoittaa koulua, joka kuluttaa vähän energiaa ja jossa on terveellinen sisäilmasto, mitä tulee sen ilmanlaatuun, lämpötilaan, viihtyisyyteen, valoon ja ääneen.

Johtokunta voi käyttää Frisse Scholen -ohjelmassa laadittuja määrityksiä ohjeena koulun sisäilmaston ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä koskee sekä uusia kouluja että olemassa olevia rakennuksia. 

Lähde: RVO.nl

 

Alankomaiden yritysvirasto RVO (The Netherlands Enterprise Agency) edistää kestävää rakentamista myöntämällä avustuksia, jakamalla tietoa ja laatimalla määräyksiä.

Huoneakustiikka

Luokka C - minimi

Luokka B - normaali

Luokka A - optimi

Jälkikaiunta-aika(T30) kalustetuissa luokkahuoneissa

< 0,8 s

< 0,6 s

< 0,4 s

Keskimääräinen jälkikaiunta-aika taajuuksilla 250-2000 Hz

-

Jälkikaiunta-aika 125 Hz oktaavikaistalla voi poiketa enintään 30% keskimääräisestä jälkikaiunta-ajasta

 

Mitattu jälkikaiunta-aika 125 Hz voi poiketa enintään 30% keskimääräisestä jälkikaiunta-ajasta

 

 

Ota yhteyttä

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Colin Campbell

Central Concept Developer - Education

Send an email to Colin>>

 

     

Luokkahuoneet

Luokkahuoneiden akustiikkaratkaisut ja tuotesuositukset.

Lue lisää

Esite

Lue lisää opetustilojen akustiikkaratkaisuista esitteestämme

LATAA

A step-by-step guide

Lataa kuvallinen ohje miten akustiikkaa voi parantaa perinteisissä luokkahuoneissa.

Download pdf

Ota yhteyttä

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Colin Campbell

Central Concept Developer - Education

Send an email to Colin>>