Mitä ajattelemme nykypäivän toimistotiloista ja miltä ne näyttävät?

Mitä ajattelemme nykypäivän toimistotiloista? Ja miltä ne näyttävät? Tätä kysyimme Tim Oldmanilta, Leesman Indexin perustajalta ja CEO:lta, joka on tehnyt aiheesta yli 100 000 tutkimusta.

Miltä tämän päivän toimistot näyttävät?

“Pääasiassa nykypäivän toimistotilat ovat avotoimistoja. En usko, että siihen löytyy mitään muuta erityistä syytä kuin varmaankin kustannusten säästö. Minun mielestä yleisesti uskotaan, että mitä enemmän henkilöitä työskentelee samassa tilassa, sitä kustannustehokkaampaa se on. Haastavinta tällaisessa tilassa on äänimaiseman näkökulmasta. Eli nykypäivän toimistotilan ei ole todettu olevan erityisen tuottava työskentelytila.” 

Miksi mielestäsi avotoimistot ovat sitten niin yleisiä?

“Se tarjoaa huomattavia etuja. Mutta emme ole vielä määrittäneet tarkasti sen aiheuttamia haittoja ja miten pystymme kompensoimaan niitä. Se on tällä hetkellä suurin haaste kaikille, jotka suunnittelevat tai hallinnoivat työtiloja. ”

 

  Onko teidän toimistotila sellainen, jota ylpeästi esittelet vieraille?   Onko toimistonne suunniteltu niin, että siellä on miellyttävä työskennellä?   Onko toimistonne suunniteltu niin, että voit työskennellä tehokkaasti?
             
 

28% Eri mieltä

23% En osaa sanoa

49% Samaa mieltä

 

27% Eri mieltä

16% En osaa sanoa

57% Samaa mieltä

 

30% Eri mieltä

16% En osaa sanoa

54% Samaa mieltä

Ovatko ihmiset tyytyväisiä toimistotiloihinsa?

“Vain 54 % vastaa, että he pystyvät työskentelemään tehokkaasti. Toimistojen perustarkoitus on, että tila soveltuu henkilöille tai ryhmälle sitä työtä varten, jota heidät on palkattu tekemään. Mikäli päätavoite on, että tila tyydyttää vain 54 prosenttia henkilöstöstä, joudumme nostamaan esille useita muita isoja kysymyksiä.” 

Hiljattain tehdyn tukimuksenne mukaan vain 28 % avotoimistoissa työskentelevistä ovat tyytyväisiä tilan akustiikkaan. Miksi akustiikka jätetään niin usein huomioimatta?

“Mielestäni syy on se, että tiloja suunnittelevilla on heikko tietopohja akustiikasta ja siitä miten ääni vaikuttaa avoimessa tilassa. Heidän pitää opiskella sitä miten äänitasoja voidaan hillitä avoimessa tilassa.” 

Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että 95 prosentille vastaajista yksityisyys oli tärkeä asia. Tämä huomioiden tulee mieleen, että onko avotoimistot hyvä idea ollenkaan?

“Haaste avotoimistotiloissa on, että variaatioita erityyppisille työtehtäville ei ole riittävästi. Ihmiset tarvitsevat myös tilan, jossa he voivat tehdä keskittymistä ja ajattelua vaativaa työtä. Avoin toimistotila on erinomainen esimerkiksi tiimityölle, mutta on toisaalta huono toisenlaiseen työtehtävään. Jos tilasuunnittelussa ei huomioida yksin työskenteleviä tai keskittymistä vaativia työtehtäviä, silloin ne eivät tule toimimaan.”

 

Mitä johdon tulisi ottaa huomioon tiloja suunnitellessa?

“Johdon tärkein vastuu on ymmärtää erilaisuudet ja minkälaisia työtehtäviä henkilöstö tulee tilassa tekemään. On liian yleinen kuvitelma, että yksi sopii kaikille. Tämän tyyppisestä ajattelutavasta täytyy päästä eroon.” 

Mitä trendejä näköpiirissä on?

“Suurin nähtävissä oleva suuntaus on kasvava kiinnostus toimintopohjaista tilasuunnittelua kohtaan. Riski tässä on, että liian monet näkevät tämän vain suunnitttelustrategiana, ei johtamisstrategiana. Suunnittelu on yksi osa-alue, mutta tarvitaan myös infrastruktuuri- ja käyttäytymismuutoksia, jotta toimintopohjainen ajatusmalli hyväksytään täysin toimintatavaksi. Olemme itse asiassa alkaneet puhua toimintopohjaisesta ajattelusta, työskentelyn sijaan.”

 

Video Leesman Index:istä >>

 

Teksti: Lars Wirtén

Kuvat: Leesman Index

 

 

Ota yhteyttä

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Colin Campbell

Central Concept Developer - Education

Send an email to Colin>>

 

     

ECO Magazine online

Lue ECO-lehteä tietokoneellasi

Lue lisää

Ota yhteyttä

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Colin Campbell

Central Concept Developer - Education

Send an email to Colin>>