Etusivu / Tietoja Ecophonista / Kosteudenkesto

Kosteudenkesto

Influence of climate icon

Lue lisää ilmastotekijöistä, kuten kosteus, lämpö ja mikrobiologinen aktiivisuus. Kuinka ne vaikuttavat alakattoon sekä ripustusjärjestelmään.

 

 

 

 

Ecophon-levyjen peruslevy on vettähylkiväksi käsiteltyä lasivillaa. Siksi levy ei ime kosteutta kapillaari-ilmiön johdosta, ja kosteuden imeytyminen ilmasta on vähäistä. Kostunut levy kuivuu nopeasti lasivillan avoimen rakenteen ansiosta.

 
Functional demands, Influence of climate, illustration
1. Taipuma levyissä, jotka ovat imeneet kosteutta.
2. Lasivilla on yksi parhaiten kosteutta sietäviä materiaaleja, joten levyt säilyttävät muotonsa myös vaihtelevassa ilmankosteudessa.
 
Myös Ecophon Connect -listat ja -asennustarvikkeet on suunniteltu kestämään kosteutta.
 
HUOMAA:
 • Ecophon-tuotteet on varastoitava sisätiloissa. Mikäli niitä on säilytettävä tilapäisesti ulkotiloissa, tuotteet on suojattava kosteudelta.
 • Mikäli levyjä liimataan, asennuspaikan suositeltava lämpötila on 10-25°C.
 • Levyt toimivat myös lämmöneristeinä. Tämä seikka on huomioitava tilojen lämpöteknisessä suunnittelussa. Alaslasketun sisäkaton yläpuolinen tila on ilmastoitava kondensoitumisen välttämiseksi.

Lämpötila, absoluuttinen kosteus ja suhteellinen kosteus (RH) 

Suhteellinen ilmankosteus vaihtelee lämpötilan, vuodenajan ja maantieteellisen sijainnin mukaan.

Suhteellinen kosteus RH, joka ilmaistaan prosenteissa, tarkoittaa ilmaan sitoutuneen kosteuden suhdetta enimmäisarvoon, jonka ilma voisi kyseisessä lämpötilassa sitoa kosteutta. 100 % suhteellinen kosteus merkitsee, ettei ilma voi sitoa enempää kosteutta ja 0 % suhteellinen kosteus tarkoittaa, ettei ilmassa ole kosteutta lainkaan.

Hyvin kosteassa tilassa on kondensoitumisen vaara, jos sisäkaton eri puolilla vallitsee lämpötilaero. 95 % suhteellisessa kosteudessa ja 30°C lämpötilassa jo 1°C lämpötilaero aiheuttaa kondensaatiota. Tämä puolestaan voi aiheuttaa levyn pintaan näkyviä läikkiä.

Absoluuttisen kosteuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kesken vallitsee suhde. Lämpimämpi ilma pystyy sitomaan enemmän kosteutta. Jos absoluuttinen kosteus on vakio, korkeammassa lämpötilassa on alhaisempi suhteellinen kosteus kuin matalammassa lämpötilassa.

Functional demands, Influence of climate, illustration
1. Absoluuttinen kosteus (g/m3)
2. Lämpötila (°C)
3. Suhteellinen kosteus RH
Lämpötilan, absoluuttisen kosteuden ja suhteellisen kosteuden välinen suhde. 

Kosteiden tilojen sisäkatot  

Jotta korroosiota tai hometta ei ilmenisi rakennuksessa, suhteellinen kosteus saa olla yli 70 - 80 % vain tilapäisesti. Ihmisen ei ole miellyttävää oleskella tätä kosteammassa rakennuksessa. Sademetsässä keskimääräinen suhteellinen ilmankosteus on 75 - 90 %.

Kosteissa olosuhteissa, kuten suurkeittiöissä, uimahalleissa tai elintarviketeollisuudessa, ilmankosteus voi kohota nopeasti ja merkittävästi. Tällöin voi esiintyä kondensoitumista. Ennen sisäkaton asentamista ympäristöolosuhteet on tutkittava tarkoin. 

Kosteustestit  

Ecophon ei esitä parempia lukuarvoja kuin 95 % RH ja 30°C testimenetelmien rajallisuuden vuoksi. Jos suhteellinen kosteus ylittää 95 %, kosteustasapaino on äärimmäisen herkkä testihuoneen vähäisillekin ilmastomuutoksille. Kaikkien materiaalien vesipitoisuudet voidaan esittää sorptiokäyrällä, joka on jyrkkä kosteassa ympäristössä. Tällöin ilmenee hystereesi-ilmiötä ja materiaalin vesipitoisuutta on vaikea ennakoida. Näin ollen kosteudensietotestit yli 95 % suhteellisessa kosteudessa epäonnistuvat herkästi. Johtavat tutkimuslaitokset, kuten SP (Ruotsin kansallinen tutkimuslaitos) ja TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) eivät suorita testejä yli 95 % suhteellisella kosteudella.

Isoterminen sorptio

Functional demands, Influence of climate, illustration
1. Kosteuspitoisuus
2. Suhteellinen kosteus (%)
3. Hystereesi-ilmiö
 
EN ISO 12944-2 luokittelee tiloja sen mukaan, millaisiin ympäristöihin teräsrakenteet altistuvat. Kaikki Ecophon Connect -listat ja -asennustarvikkeet kuuluvat C1-luokkaan standardin mukaan. Testit tehdään NORDTEST-menetelmän NT MAT 003 mukaisesti. Tämän menetelmän katsotaan olevan tarkempi ja vaativampi, mutta muistuttavan realistisempia olosuhteita verrattuna EN ISO 12944-2 -testausmenetelmään. Standardissa EN 13964 - Alaslasketut katot, korroosio on luokiteltu terästen suojauksen mukaan. Kuitenkin EN ISO 12944-2 -standardin ja siinä mainittujen ympäristöjen välillä ei ole korrelaatiota.
Connect C3 -listajärjestelmä on erityisen korroosiosuojattu ja se soveltuu C3-luokan tiloihin.

Äärimmäiset olosuhteet ja mikro-organismit 

Jatkuva korkea lämpötila, korkea kosteus tai aggressiiviset kaasut voivat vaikuttaa sisäkaton ulkonäköön ja ominaisuuksiin.
Vaikeissa olosuhteissa on käytettävä Ecophon Hygiene -tuotteita ja Ecophon Connect C3 -listajärjestelmää, sillä kosteissa tiloissa on huomioitava homeen ja bakteereiden kasvun mahdollisuus.
Ecophonin tuotteet eivät tarjoa näille luonnollista kasvualustaa. Mikro-organismien kasvun mahdollisuus pienenee, kun huolehditaan tilojen puhtaudesta, oikeasta lämpötilasta ja kosteudesta.
 

Home ja bakteerit tarvitsevat erityisen kasvuympäristön

Functional demands, Influence of climate, illustration
1. Kosteus
2. Lämpötila
3. Kasvualusta
= altistavat bakteereille ja homeelle

Ecophon-levyjen mikrobiologinen kasvu on testattu seuraavien standardien vaatimusten mukaan:
 • ASTM G 21-96
 • ISO 846 (metodi C)
 • EN 13697

ASTM G21-96 

Standardin tarkoitus on arvioida materiaalin vastustusta homeille. Testattava materiaali sijoitetaan hiililähteen päälle, missä on sekoitus viittä eri hometta. Homeet ovat:

 • Aspergillus niger
 • Penicillium pinophilum
 • Chaetomium globosum
 • Gliocladium virens
 • Aureobasidium pullulans

Samaa hiililähdettä, minkä päälle testattava materiaali sijoitetaan, levitetään myös materiaalin pinnalle. Testattavaa materiaalia haudotaan 28 päivän ajan 28 °C lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa yli 95 %. 

Homeen kasvu arvioidaan visuaalisesti seuraavan asteikon mukaisesti:

0 = ei kasvua
1 = jälkiä kasvusta, peittää pinnasta < 10 %
2 = kevyttä kasvua, peittää pinnasta < 10-30 %
3 = kohtalaista kasvua, peittää pinnasta < 30-60 %
4 = voimakasta kasvua, peittää pinnasta > 60 %

Homeen kasvu ilmaisee, että testattu materiaali toimii hiililähteenä homeelle ja ne heikentävät materiaalin ominaisuuksia. Ecophon Hygiene -levyt kuuluvat luokkaan 0, mikä tarkoittaa ei kasvua.

 

ISO 846 (menetelmä C)

Standardin tarkoitus on arvioida materiaalin käyttäytymistä kun se altistetaan bakteerille. Materiaali peitetään hiililähteellä ja siihen istutetaan seuraava bakteeri:

 • Pseudomonas aeruginosa 

Näytteitä haudotaan 28 päivän ajan 28 °C lämpötilassa.

Mikä tahansa kasvu ilmaisee, että testattu materiaali toimii hiilillähteellä ja siihen istutetaan seuraava bakteeri:

EN 13697 

Standardi on kehitetty arvioimaan desinfiointikemikaalien tehokkuutta. Dr. Brill + Dr. Steinmann hygienia ja mikrobiologia instituutio Saksassa on mukauttanut testimenetelmän lasivillalevyille. Testissä tutkitaan, miten materiaali vaikuttaa desinfiointikemikaalin tehokkuuteen, esim. kuoleeko mikro-organismit pinnan desinfioinnin yhteydessä. Ecophon -tuote altistetaan testattavalle mikro-organismille, joka sen jälkeen se desinfioidaan Incidine active:lla (peretikkahappo).

Testitulos näytti a ≥ 3 logaritmista alenemaa seuraaville mikro-organismeille:

 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Enterococcus hirae
 • Escherichia coli
 • Candida albicans
 • Aspergillus brasiliensis 

mikä tarkoittaa, että Dr. Brill + Dr. Steinmann hygienia ja mikrobiologian instituutin mukaan Ecophon Hygiene -levyt ovat desinfioitavissa levyjen käyttökohteiden määräysten mukaisesti.

 

Sanasto - Ympäristövaikutus 

Tasainen korroosio

Tasaiselle korroosiolle on tyypillistä korroosiohyökkäys koko pinnan alalle tasaisesti tai merkittävälle osalle pintaa.   

Pistekorroosio

Pistekorroosio on keskittynyttä ja se johtaa pieniin reikiin metallissa. 

Halkeamakorroosio 

Halkeamakorroosio ilmenee paikoissa, joissa ympäristön nesteen vaikuttavat rajallisesti. Esimerkiksi tiivisteiden alla ja saumoissa.

Jännityskorroosio

Korroosion muoto, jossa tavallisesti venyvä teräs altistuu vetojännitykselle korrosoivassa ympäristössä etenkin kohonneessa lämpötilassa. 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222