Etusivu / Tietoja Ecophonista / Mekaaninen kestävyys

Mekaaninen kestävyys

 

Functional demands icon Täältä löydät tuotteidemme mekaaniset ominaisuudet, kuten kuormituksenkesto sekä yleiset alakattoja ja kiinnitysjärjestelmiä koskevat ohjeet. 

Kuormitettavuus - listajärjestelmä

Sisäkattojärjestelmään kohdistuvat staattiset ja dynaamiset pistekuormat vaikuttavat järjestelmän murtumiseen ja muodonmuutoksiin. Listan muodonmuutos voi olla joko taipuma tai kiertymä.
Functional demands, Mechanical properties
Muodonmuutos: kiertynyt lista.

Murtuminen

Sisäkattoa ei saa ylikuormittaa. Asennuskuvissa ilmoitetut enimmäiskuormitettavuudet on laskettu moninkertaisella turvakertoimella.
Enimmäiskuorma on mahdollinen, kun sisäkattoasennus on viimeistelty ja asennusohjeita on noudatettu.
Valitut sisäkattolevyt ja listajärjestelmä vaikuttavat järjestelmän kokonaiskuormitettavuuteen. Listajärjestelmä on vakaa, kun levyt on laitettu paikoilleen listajärjestelmään. Jos lista on kuormitettu epäkeskisesti, se saattaa vääntyä. Siksi valaisimet ja muut kuormat tulisi sijoittaa keskeisesti T-listajärjestelmään nähden.

Listan taipuma

Kun suurimmat sallitut kuormitettavuudet Ecophon-sisäkattojärjestelmille määritellään, vaikuttava tekijä on taipuma eikä murtumispiste.
Functional demands, Mechanical properties
 
Alaslaskettu T-lista, jolle kohdistuu voima (F) ja josta seuraa taipuma (f).
 
Listaan kohdistuva voima aiheuttaa aina taipuman (f). Taipuma riippuu kuormasta ja listajärjestelmän tukivälistä (L). Kuorman (F) kaksinkertaistuessa, taipuma kaksinkertaistuu. Jos tukiväki kaksinkertaistuu, pistekuorman aiheuttama taipuma kahdeksankertaistuu.
Oheisessa taulukossa on määritelty suurimmat sallitut pistekuormat Connect-listajärjestelmälle. Seuraavat standardit on huomioitu: ASTM C635, DIN 18 168 ja SS 81 51 13. Määräävänä tekijänä on ollut, ettei taipuma saa ylittää L/500, jossa L on tukiväli. Ihmissilmä huomaa taipuman L/400. Raja-arvolla L/500 saavutetaan turvallinen ja silmää miellyttävä ratkaisu.
Esimerkki: Tukivälillä L=1200 mm sallittu taipuma on 2,4 mm.
 

Suositellut pistekuormat

Suositukset koskevat pistekuormia järjestelmän oman painon lisäksi. Kuormien välinen etäisyys pitää olla vähintään 1 m. Muutoin kuormien sijoittelu on vapaavalintaista. Jos suosituksia ylitetään, kiinnikkeitä on asennettava suosituksia tiheämpään. Raskaat kappaleet on tuettava kantavaan rakenteeseen.
Edellä mainittu on voimassa, jos etäisyys kuormasta lähimpään ripustuspisteeseen ei ylitä ¼ sallitusta ripustusten välisestä etäisyydestä. Kahden pääkannatuslistan välinen jatkoliitos ei myöskään saa sijaita ripustuspisteestä kauempana kuin ¼ sallitusta ripustusten välisestä etäisyydestä. Jos kuorman ala on vähintään 0.36 m² (600x600), kuorman laskennallinen paino on 65 % todellisesta omapainosta. Kuorma tulee kiinnittää listajärjestelmään. Todellinen paino on suhteutettava kiinnitystarvikkeiden kuormankantokykyyn.
Esimerkki: valaisin, ala 600x600 mm, paino 7 kg sopii Focus-järjestelmään. Enimmäiskuormitettavuus taulukon mukaan on 83 N (8,3 kg), jos kuorma jakautuu vähintään alalle 0,36 m².

Kuormitussuositus 

Ecophon
sisäkatto-
järjestelmä
vastaavan
asennuskuvan
mukaan
Suositus
enimmäispiste-kuormasta
taipuman
mukaan
(pistekuormat
(F) 1 m
etäisyydellä
Suositus
enimmäispiste-kuormasta
jakautuneena alalle,
joka on yli 0.36 m2,
taipuman mukaan
(tasaisesti jakautuneet
kuormat (q) 1 m
etäisyydellä)
Focus, Gedina,
Advantage, Sombra,
Hygiene 20mm,
Meditec, Super G Plus,
Super G 20mm 
50 N (5 kg)
83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 käytävillä,
Master, Super G 35mm,
Hygiene 40 mm
40 N (4 kg)
66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 käytävillä
20 N (2 kg)
33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 käytävillä
10 N (1 kg)
16 N (1,6 kg)
 
Yllä olevan taulukon arvot pätevät alla olevilla ehdoilla:

1. Enimmäisetäisyys pääkannatuslistasta seinään on määritelty vastaavan järjestelmän M-asennuskuvassa. Jos välimatka on suurempi reuna-alueella, ylimääräistä kuormaa ei sallita ellei ylimääräisiä ehkäisytoimia ole suoritettu, esim. ylimääräisiä ripustimia välilistoissa. Koska seinälista kantaa osan kuormasta, on tärkeää seurata ohjeita kiinnityspisteiden etäisyyksiin liittyen. Sopivat kiinnikkeet tulee valita seinämateriaalista riippuen, esim. vanha rapattu tiiliseinä saattaa olla hauras ja tarvitsee erityishuomiota.

2. Kahden pääkannatuslistan liitoksen etäisyys lähimmästä tukipisteestä ei saa ylittää neljäsosaa sallitusta etäisyydestä ripustimien välillä.
 

Functional demands, Mechanical properties

Liitoksen välimatka lähimpään tukipisteeseen saa olla maksimissaan ¼ kahden ripustimen välisestä etäisyydestä.
 
Eli kun ripustimet sijaitsevat toisistaan 1200 mm etäisyydellä, kahden pääkannatuslistan välinen jatkoliitos ei saa sijaita yli 300 mm päässä tukipisteestä. Oletetaan, että kuorma sijaitsee T-listaan nähden keskeisesti.

Sanastoa - kuormat

Staattiset kuormat

Sisäkaton omapaino ja sisäkattoon kiinnitetyt valaisimet, kaiuttimet, ilmastointiritilät ja opasteet.

Dynaamiset kuormat

Mekaaniset iskut, esimerkiksi pallon osumat liikuntatiloissa ja pesuveden paine painepesun aikana.

Omapaino (g)

Sisäkaton, listajärjestelmän ja asennustarvikkeiden paino. Tämä on aina staattista kuormaa.
 
Functional demands, Mechanical properties
 
Ripustettu T-lista kuormitettuna.

Pistekuormat 

Kaikki sisäkattojärjestelmään lisätyt kuormat. Nämä voivat olla staattisia tai dynaamisia:
  • tasaisesti jakautuneet kuormat (q) kuten kevyet valaisimet, opasteet, paine-erot, puhdistus
  • pistekuormat (F) kuten kevyet valaisimet, opasteet, iskut, puhdistus
  • normaali voima (N) Voima, joka aiheutuu iskusta, hankaamisesta, puhdistamisesta tai asennustyöstä. Kyseessä on dynaaminen kuorma.

Suunnittelukuorma

Sisäkattojärjestelmän oma paino ja siihen vaikuttavat pistekuormat. 

Kuormitettavuus – ripustimet ja kiinnikkeet

Valittujen ripustimien ja kiinnikkeiden täytyy kestää suunnittelukuorma (alaslasketun katon oma paino sekä todellinen kuorma) vähintään kolminkertaisella varmuusmarginaalilla. Eli ripustuslankojen ja kiinnikkeiden täytyy kyetä kannattamaan vähintään kolme kertaa se kuorma, jolle ne itse asiassa altistetaan. Kaikki Connect-ripustimet ja -kiinnikkeet täyttävät tämän vaatimuksen edellyttäen, että asennus on tehty Ecophonin suositusten mukaan eikä kuormitussuosituksia ole ylitetty.
Connect-listajärjestelmän enimmäiskuormitettavuuden löydät kappaleesta "Connect-listat ja -asennustarvikkeet". Kuormitussuositukset asennustarvikkeille sekä yksittäisille sisäkattojärjestelmille löydät tuotteiden asennuskuvista.
Esimerkki: Ecophon Master A -asennuksessa listajärjestelmä kestää todellisuudessa 16 kg lisäkuorman (160N), mutta suurin sallittu pistekuorma on 40 N (4 kg). 

Kuormitettavuus – akustiikkalevyt

Perussääntö on, ettei levyjä saa kuormittaa. Valaisimet ja ilmastointilaitteet tulisi kannattaa ripustimista ja listajärjestelmästä, tai tukea rakennuksen kantavaan rakenteeseen.
Functional demands, Mechanical properties

Lisäkuorman täytyy jakautua tasaisesti aukon reunoille painaumien välttämiseksi.
 
Kuitenkin 600x600 mm ja 1200x600 mm Ecophon-levyihin voi kiinnittää kevyitä lisäkuormia kuten kohdevalaisimia.

 

Paksuus (mm)

Maksimi aukon koko (mm)

Maksimi kuorma (g)

600x600, 1200x600

15

100

300

600x600, 1200x600

20

100

500

600x600, 1200x600

 40  100  500
Lisälaitteiden, valaisiimien yms. yhdistämisestä alakattoon - katso Connect Bridging.

Ecophon Solo ja leikkuuaukot

Alla olevat taulukot koskevat Ecophon Solo -tuotteita vapaasti leijuvana asennuksena.

Alla olevat taulukot eivät koske yksipistekiinnitystä ja asennusta T-listalla. Katso asennusohjeet.

Ecophon Solo, jossa leikkuuaukkoja, kuormitetut asennukset:

Kiinnityspisteiden määrä Max  kuormitus (kg)
3 ≤ 1,5
4 / 5 ≤ 2,0
6 / 8 ≤ 4,0
  • Levy kolmella kiinnityspisteellä:  Circle, Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle    
  • Levy neljällä asennuspisteellä: Square, Octagon & Freedom levyt, pituus 
    ≤ 1200mm           
  • Levyt viidellä 5 kiinnityspisteellä: Rectangle levyt koossa 1800x1200 ja 2400x600
  • Levyt kuudella kiinnityspisteellä: Rectangle levyt koossa 2400x1200, Ellipse & Freedom levyt, joiden pituus > 1200mm
  • Levyt kahdeksalla kiinnityspisteellä: Rectangle levyt koossa 3000x1200

Kuormien tulee olla tasajakautuneita. Ripustinten tulee olla tasaisesti kuormitettuja. Lisätietoja ulkoisten kuormien integroinnista, katso asennuskuvat: IG402, IG404,  IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 and IG411.


 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Iskunkestävyys

Iskunkestävyyden määrittelemiseen käytetään kolmea eri luokkaa. Ecophonilla on katto- ja seinäjärjestelmiä kaikissa kolmessa luokassa.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222