Etusivu / Tietoja Ecophonista / Paloturvallisuus

Paloturvallisuus

 

Täältä löydät alakattojen paloturvallisuutta koskevat vaatimukset, tietoa paloturvallisuussuunnittelusta sekä tuotteiden paloturvallisuusluokitusta ja testausta koskevat tiedot.

Sivun lopussa olevasta taulukosta löydät Ecophon-tuotteiden Europaloluokat.

 

Sisäkattoihin kohdistuvat paloturvallisuusvaatimukset

Sisäkattojen paloturvallisuusvaatimukset riippuvat tilan ja rakennuksen tyypistä sekä asennuspaikasta. Tarkat vaatimukset löydät kansallisista rakennusmääräyksistä. On kuitenkin kaksi oleellista vaatimusta, jotka liittyvät palon alkuvaiheeseen ja ne tulee huomioida kaiken tyyppisissä tiloissa.

 • Sisäkattolevyt voivat osallistua palon kehitykseen ja savunmuodostukseen vain rajoitetusti. Käytettävän sisäkaton europaloluokan on oltava vähintään B-s1, d0.
 • Levyt eivät saa murtua tai pudota palon alkuvaiheessa, jolloin pelastautuminen on mahdollista. Siksi sisäkattojärjestelmän tulee kestää lämpöä 300°C. Varustautunut palomies kestää 300°C savukaasun aiheuttamaa lämpösäteilyä.

Rakennusten paloturvallisuus

Rakennuksen palosuunnittelun tarkoituksena on minimoida tulipalon seuraukset:

 • estää henkilövahingot
 • välttää materiaali- ja taloudelliset vahingot 

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

Palavassa rakennuksessa olosuhteet kehittyvät pian sellaisiksi, että siellä olevilla ihmisillä on merkittävä loukkaantumisriski. Jotta pelastautuminen olisi mahdollista, on kiinnitettävä huomiota:

 • palokaasuihin
 • näkyvyyteen
 • lämpösäteilyyn
 • lämpötilaan.

Turvallinen pelastautuminen on mahdollista, jos pakoreitissä lämpötila ei ylitä 80°C.

Koko rakennuksen paloturvallisuus

Koko rakennuksen palosuojaus on kompleksinen kokonaisuus. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon, että rakennuksessa voi olla useita eri tyyppisiä tiloja, joissa tapahtuu hyvin erilaista toimintaa. Paloturvallisuussuunnittelussa pitää ottaa huomioon erilaiset tilat ja kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Tulee huomioida mm. seuraavat tekijät: 

 • itse rakennus, sen muoto, kalusteet ja materiaalit
 • palohälyttimet
 • paloturvallisuushenkilöstö esimerkiksi kouluissa ja hoitolaitoksissa
 • pelastuskeinot
 • palon sammutus ja hallinta, sekä automaattinen sammutuslaitteisto että palokunnan toimet

Edellämainitut seikat huomioidaan rakennusmääräyksissä. Ne ovat kansallisia ja vaihtelevat maasta toiseen. Standardit voivat olla joko kansallisia (DIN, BS tai ASTM) tai kansainvälisiä (EN- ja ISO-standardit).

Huonepalon kuvaus

Huonepalo voidaan jakaa useaan eri vaiheeseen:

Palon alkuvaihe

Palon alkuvaiheeseen vaikuttaa palolähteen koko ja palolle altistuvat materiaalit.

Palon kasvuvaihe

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fireKasvuvaiheessa palo leviää ja palolähteen lähellä olevat esineet syttyvät. Seinien, katon ja lattioiden pintamateriaalit voivat syttyä. Lämpöä ja savua muodostuu, ja kuumia kaasuja kerääntyy sisäkaton alle. 

Kasvuvaiheessa palo on paikallinen. Tilan pintamateriaaleilla on suuri merkitys siihen miten palo kehittyy.

Leimahduspiste

Kasvuvaihetta voi seurata räjähdysmäinen leviäminen. Palon teho on niin suuri, että huoneen pintamateriaalit osallistuvat paloon. Lämpöenergiaa vapautuu ja liekit pyrkivät ulos ikkunoista ja oviaukoista.

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of firePalo leviää räjähdysmäisesti, kun lämpötila on 500 - 600°C. Kaikki syttymiskykyinen materiaali syttyy, sillä palokaasujen lämpösäteily on hyvin voimakasta.

Palo voi levitä räjähdysmäisesti jo muutama minuutti palon syttymisen jälkeen, mutta leviämistä voidaan viivyttää, jos tilassa ei ole syttyviä huonekaluja, ja jos pintamateriaalien osallistuminen paloon on vähäistä.

Palo saavuttaa enimmäistasonsa ja on täysin kehittynyt. Tulipalon kesto ja teho riippuvat siitä, kuinka tuli saa happea ja kuinka paljon tilassa on palavaa materiaalia eli palokuormaa.

Palon loppuvaihe

Loppuvaiheeksi kutsutaan vaihetta, kun tulipalo sammuu.

 

Tuotteiden testaus ja luokitus

Palotestit

Palotestit kuvaavat tulipalon eri vaiheita ja niissä tutkittavat tuotteet altistetaan palon alku- ja kasvuvaiheelle. Testit ovat luonteeltaan syttymisherkkyystestejä. Testattavia asioita ovat:

 • syttymisherkkyys
 • palonleviäiminen
 • lämmön vapautuminen
 • savunmuodostus
 • palavat pisarat

Yleensä syttymisherkkyystestit toteutetaan pienimuotoisesti.

Palosuojaustestit

Rakenteet, kuten välipohjat, väliseinät ja ovet, joiden tehtävänä on estää palon leviäminen osastosta toiseen, testataan sen mukaan, kuinka ne kestävät täysin kehittynyttä paloa. Testiuunin lämpötila seuraa vakiopalokäyrää, joka muistuttaa täysin kehittynyttä paloa. Tutkittavat ominaisuudet ovat:

 • eristävyys (kyky vähentää lämmönsiirtymää)

 • tiiviys (kyky välttää liekkien ja kuumien kaasujen vuotoja)

 • kantavuus

Palonkestäviä rakennustarvikkeita, joilla on eristävyys- ja tiiviysluokitus, käytetään estämään palonleviäminen osastojen kesken.

Yleiseurooppalainen järjestelmä - Europaloluokka

Vuonna 2002 on tullut voimaan yleiseurooppalainen pintamateriaalien luokittelutapa, europaloluokat.

On yhteensä 39 luokkaa, jotka on jaettu 7 pääluokkaan; A1, A2, B, C, D, E ja F. A1 on paras luokka ja F tarkoittaa, että tuotetta ei ole luokiteltu.

Useimmat pääluokat sisältävät myös alaluokkia sen mukaan, kuinka pintamateriaali muodostaa savua tai palavia pisaroita palon aikana.

Savunmuodostuksen luokat ovat: s1, s2 and s3,joista s1 on paras luokka.

Palavien pisaroiden muodostuksen luokat ovat: d0, d1 and d2,joista d0 on paras luokka. 

 

Functional demands, Fire safety

1 = Pääluokka

2 = Savunmuodostus

3 = Palavat pisarat

  

 

Europaloluokat standardin EN 13501-1 mukaan. Rakennusmateriaalien luokittelu - Osa 1, syttymisherkkyystestien mukainen luokittelu.

Europaloluokat
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

Kuva osoittaa palon vaiheiden ja paloluokkien välisen yhteyden

Functional demands, Fire safety

 1. Lämpötila
 2. Palon räjähdysmainen leviäminen
 3. Alku
 4. Kasvu
 5. Täysin kehittynyt
 6. Loppuvaihe
 7. Aika
 8. Europaloluokka
 9. Palosuojaluokka

 

 

Ecophon-tuotteiden Europaloluokka 

 Luokka

 Ecophon tuotteet

A2-s1,d0

     

Access

Advantage

Akusto

Combison

Focus

Gedina

Hygiene

Master

Sombra

Super G

 

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222