... / Tietoja Ecophonista / Paloturvallisuus / Rakennusten paloturvallisuus

Rakennusten paloturvallisuus

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

Rakennuksen palosuunnittelun tarkoituksena on minimoida tulipalon seuraukset:

 • estää henkilövahingot
 • välttää materiaali- ja taloudelliset vahingot 

Palavassa rakennuksessa olosuhteet kehittyvät pian sellaisiksi, että siellä olevilla ihmisillä on merkittävä loukkaantumisriski. Jotta pelastautuminen olisi mahdollista, on kiinnitettävä huomiota:

 • palokaasuihin
 • näkyvyyteen
 • lämpösäteilyyn
 • lämpötilaan.

Turvallinen pelastautuminen on mahdollista, jos pakoreitissä lämpötila ei ylitä 80°C.

Koko rakennuksen paloturvallisuus

Koko rakennuksen palosuojaus on kompleksinen kokonaisuus. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon, että rakennuksessa voi olla useita eri tyyppisiä tiloja, joissa tapahtuu hyvin erilaista toimintaa. Paloturvallisuussuunnittelussa pitää ottaa huomioon erilaiset tilat ja kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Tulee huomioida mm. seuraavat tekijät: 

 • itse rakennus, sen muoto, kalusteet ja materiaalit
 • palohälyttimet
 • paloturvallisuushenkilöstö esimerkiksi kouluissa ja hoitolaitoksissa
 • pelastuskeinot
 • palon sammutus ja hallinta, sekä automaattinen sammutuslaitteisto että palokunnan toimet

Edellämainitut seikat huomioidaan rakennusmääräyksissä. Ne ovat kansallisia ja vaihtelevat maasta toiseen. Standardit voivat olla joko kansallisia (DIN, BS tai ASTM) tai kansainvälisiä (EN- ja ISO-standardit).

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Toiminnalliset vaatimukset

Lisätietoa Ecophon-tuotteiden tuoteominaisuuksista.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222