Sisäilma

Sisäilma

Indoor air quality symbol

Sisäilmalla on huomattava vaikutus ihmisten hyvinvointiin, sillä vietämme jopa 90 % ajastamme sisätiloissa. Täältä näet mitä Ecophon tekee vähentääkseen sisäilmapäästöjä.

 
 

Sisäilman laatu on tärkeä osa hyvinvointiamme kun olemme sisätiloissa. Hengitämme sekoituksen “normaalia ilmaa” sekä saasteita (yhdisteitä) eri lähteistä. Sisäilman saasteet voivat muodostua monella eri tavalla, kuten esimerkiksi tupakoinnista, ilmanraikastimista, puhdistusaineista sekä hajuvesistä. Toinen lähde voi olla rakennus- sekä sisustusmateriaalit.

Hyvän sisäilman saavuttamiseksi sinun kannattaa:

  • valita vähäpäästöisiä materiaaleja vähentääksesi ei-toivottuja emissioita
  • valita materiaali, joka sisältää vähän kemikaaleja
  • tuulettaa säännöllisesti ja/tai käyttää mukautettua ilmanvaihtoa
  • välttää pölyn muodostumista sekä pölyä kerääviä pintoja ja materiaaleja

Ecophon kehittää jatkuvasti tuotteitaan sisäilmapäästöjen vähentämiseksi. Osana tätä kehitystä Ecophon testaa tuotteita eri sisäilmastandardien mukaan. Osa standardeista keskittyy kemikaalipäästöihin kuten esimerkiksi VOC:eihin (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja formaldehydiin. Osa keskittyy taas partikkelipäästöihin biologiseen kasvuun.

Standardit VOC:eille ja formaldehydille

Tarkoituksenmukaisimmat standardit rakennusmateriaalien VOC- ja formaldehydipäästöille Euroopassa ovat ISO 16000 ja EN 717-1.

ISO 16000-9:2006 määrittää yleisen menetelmän laboratoriotestille, jolla selvitetään uusien rakennus- tai sisustusmateriaalien tarkat VOC-päästöt tietyissä olosuhteissa. Kerättyä tietoa voidaan käyttää mallihuoneen pitoisuuksien laskemiseen. ISO 16000-9:2006 standardia voidaan käyttää myös puupohjaisten levyjen sekä muiden rakennusmateriaalien formaldehydipitoisuuksien mittaamiseen. Tätä standardia käytetään Ranskassa testimenetelmänä tuotemerkkintälakiin. 

EN 717-1 käytetään formaldehydipitoisuuksien mittaamiseen E1-luokituksessa (kohdennettu määrittelemään vakiotilan pitoisuus tuotteille, joissa sideaine vapauttaa jatkuvasti formaldehydiä hydrolyysissä ilmankosteuden takia). CE-merkityt tuotteet tulee olla testattu tämän standardin mukaisesti.

Standardit hiukkaspitoisuuksien mittaamiseen

Standardi ISO 14644-1 määritellään ilman hiukkaspitoisuuden perusteella tehtävä puhdastilojen ja puhtaiden vyöhykkeiden puhtausluokitus. Luokituksessa otetaan huomioon hiukkaspopulaatioista ainoastaan kumulatiivisen jakauman 0,1um…0,5um väliset pitoisuudet.

Ilmassa olevan hiukkaspitoisuuden määritys perustuu hiukkaslaskennassa käytettyyn valonsirontamenetelmään (LSAPC), kun hiukkaskoko on yhtä suuri tai suurempi kuin määritellyt arvot.

Standardin ISO 14644 tämä osa ei sovellu sellaisten hiukkaskokopopulaatioiden mukaan suoritettavaan luokitukseen, jotka ovat määritellyn 0,1um…0,5um alueen ulkopuolella. Ultrapienten hiukkasten pitoisuuksia (hiukkaskoko alle 0,1um) käsitellään omassa standardissaan, jossa luokitus tehdään nanohiukkasten perusteella.

ISO -luokituksen mukaiset hiukkasten enimmäismäärät näet alla olevasta taulukosta (määritelmän mukaisien tai suurempien hiukkasten määrä kuutiometrissä).

 

 ISO
luokitus

Hiukkasen koko
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO Luokka 1 10 2        
ISO Luokka 2 100  24  10 4    
ISO Luokka 3 1000  237  102  35  8  
ISO Luokka 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO Luokka 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO Luokka 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO Luokka 7       352000 83200  2930 
ISO Luokka 8       3520000 832000  29300 
ISO Luokka 9       35200000 8320000  293000 

 

NFS 90-351 on ranskalainen standardi huoneen luokitukseen, kehitetty erityisesti sairaaloihin. Standardissa käytetään neljää eri vyöhykettä, joista vyöhykkeessa 4 on tiukimmat vaatimukset (leikkaussaleihin, joissa oltava tiukat vaatimukset – sydänleikkaukset jne.) Tuotteista testataan niiden hiukkaspäästöt (ISO 14644-1 mukaan) sekä niiden vaikutusta ilmanpuhtauteen (bakteriologinen testi).

Bakteriologinen testi suoritetaan sijoittamalla mikro-organismeja tuotteen pinnalle, jonka jälkeen tuotteen läpi imetään ilmaa ja kerätään ja lasketaan tuotteen läpi kulkeneet mikro-organismit. Täyttääkseen vyöhykkeen 4 vaatimukset, testattavan levyn läpi ei saa kulkea yli 10 CFU (Colony Forming Units) (luokka B10). B5 ja B1 ovat alempia luokkia ja sopivat elektroniikkateollisuuteen.

Terveydenhuollon tiloihin suunnitellut Ecophon Hygiene -tuotteet (Ecophon Hygiene™ Clinic, Meditec, Performance, Protec, Labotec, LabotecAir and Advance)on testattu ja ne täyttävät vyöhykkeen 4 vaatimukset.

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222