A mássalhangzók artikulációs vesztesége (Articulation Loss of Consonants – Alcons)

A beszédérthetőség mérésére szolgáló módszer, amely a nem tisztán hallható mássalhangzók mennyiségét mutatja.