Fonéma

A beszédhangok érzékelhetően elkülönülő egysége, amely egy adott nyelven belül megkülönbözteti az egyik szót a másiktól. Például a b, d és t a „hab”, „had” és „hat” szavakban.