Hangmagasság

A hang viszonya a frekvenciájához. A magas hangmagasság magas frekvenciájú hangot jelent.