Aplinkos triukšmas

Visų garsų, girdimų konkrečioje vietoje konkrečiu metu, suma.