Amplitudė

Didžiausia svyruojančios bangos vertė, pavyzdžiui, vibracijos lygio garso slėgio. A = Amplitudė