Kritimo kampas

Kampas, kuriuo garsas atsimuša į paviršių.