Priebalsių praradimas artikuliuojant (Alcons)

Garso suprantamumo matavimo būdas įvertinant aiškiai neišgirstų priebalsių skaičių.