Lubų silpninimo klasė (CAC)

Nuleistų lubų garso izoliacijos nuo sklidimo iš vienos patalpos į kitą ypatybių klasifikacija. Klasifikuojama pagal išmatavimą, kiek sumažėja garso lygis, praeidamas pro lubas.