Difuzija

Garso energijos tolygaus sklidimo konkrečioje erdvėje našumas. Difuziniame garso lauke garsas su vienoda energija sklinda visomis kryptimis. Tokia aplinka dažnai sukuriama akustinėse laboratorijose garso matavimo patalpose. Nedifuziniame garso lauke garsas tam tikromis kryptimis gali sklisti intensyviau nei kitomis. Nedifuziniai garso laukai yra praktiškai visose kitose patalpose už laboratorijų ribų. Pavyzdžiui, kambarys su labai nedifuziniu garso lauku yra kambarys su triukšmą sugeriančiomis lubomis ir be baldų.