Ekvivalentinė sugerties sritis (Aeq)

Vertė, apibūdinanti būdingąjį objekto garso sugerties lygį. Naudojama reflektorinėms pertvaroms ir kitoms laisvai tvirtinamoms konstrukcijoms, pvz., „Ecophon Solo“.