Tolimas laukas

Tolimame lauke atsispindinčio garso lygis viršija tiesioginį garsą.