Dažnis (f)

Garso bangų ciklų skaičius per sekundę, išreikštas hercais (Hz). Kuo didesnis skaičius, tuo aukštesnis garso tonas. Kalbos dažnis sudaro nuo maždaug 125 iki 8000 Hz. Žmogus gali girdėti nuo 20 iki 20 000 Hz tono garsus.