Triukšmo mažinimas

Garso slėgio lygio skirtumas tarp dviejų pertvaros pusių.