Pasyvusis sugėriklis

Garso sugėriklis, paverčiantis garso energiją šiluma.