Fonema

Kalbos garsas kaip atskirai suvokiamas atskiras vienetas, padedantis konkrečioje kalboje atskirti vieną žodį nuo kito. Pavyzdžiui, tai yra fonemos b, k ir r lietuviškuose žodžiuose basa, kasa ir rasa.