Atspindžio koeficientas

Garso atspindėjimo ant paviršiaus matavimo vienetas. Išreiškiamas kaip viso sklindančio garso atspindimos dalies procentinė vertė.