Kambario metodas

Standartizuotas (ISO 354:2003) akustinių medžiagų, naudojamų kaip sienų ar lubų apdailos medžiagos, arba ekvivalentiškos tokių objektų kaip baldai, žmonės ar erdvės slopintuvai, garso sugerties koeficiento matavimas aidėjimo kameroje.