Vidutinė garso sugertis (SAA)

Garso sugerties faktorių vertė, įskaitant vidutinę trečdalio oktavos juostų vertę 200–2500 Hz dažnių juostoje.