Garso slėgio lygis (SPL)

Slėgio svyravimai, sukeliami garso bangų, išreikšti logaritminėmis vertėmis decibelais (dB). Žemiausias galimas girdėti garso slėgio lygis yra 0 dB, jis vadinamas klausos slenksčiu. Aukščiausias garso lygis, kurį gali ištverti žmogus, vadinamas skausmo riba ir siekia apie 120 dB.