Vatas

AkustinÄ—s ir elektros galios matavimo vienetas.