Siekiant konstruktyvių susirinkimų svarbu vienam kitą gerai girdėti; kiekvienas turėtų lengvai sekti pokalbius, pristatymus, diskusijas bei juose dalyvauti. Taip pat svarbu neleisti susirinkimų garsui sklisti į kitas biuro vietas.

Susirinkimų patalpoje beveik visada yra daug įrangos, pvz., ūžiančių projektorių, telefoninių ir vaizdo konferencijų garsiakalbių. Be to, dažnai yra dvi stiklinės sienos ir trečioji – privaloma interaktyvioji lenta. Kalbėjimo garsas atšoks nuo šių kietų paviršių, susidarys aidas, kuris kliudys klausytis.

Iššūkis: 

Neleisti garsui patekti į patalpą bei iš jos sklisti, užtikrinti kalbėjimo aiškumą mažinant aidėjimą ir slopinant žemų dažnių garsų trukdžius.

Sprendimas: 

Nepriekaištinga garso izoliacija, gerai žemų dažnių garsus sugeriančios akustinės kabamosios lubos, akustinės sieninės plokštės ant  bent vienos sienos (geriausia – ant dviejų gretimų sienų).

Akustinę aplinką įtakojantys veiksniai:

Garso izoliacija, kalbėjimo aiškumas ir žemų dažnių garsai (ypač naudojant vaizdo konferencijų įrangą)

 

Rekomenduojami gaminiai: