Pagrindinės elgesio ir veiklos nuostatos

Saint-Gobain grupė yra nustačiusi daugybę nuostatų, skirtų tiek įmonių vadovams, tiek darbuotojams. Jau ilgą laiką šios nuostatos yra taikomos visos grupės veikloje.

                

Elgesio nuostatos: 

Saint-Gobain grupė išskyrė šias pagrindines tiek vadovų, tiek darbuotojų puoselėtinas vertybes:

  • darbinis įsipareigojimas
  • pagarba kitiems
  • sąžiningumas
  • lojalumas
  • solidarumas

 

        

Veiklos nuostatos: 

Saint-Gobain grupė siekia nustatyti veiklos taisykles, apibrėžiančias vadovų ir darbuotojų veiklą vykdant savo profesinius įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje yra grupei priklausanti įmonė. Šios veiklos nuostatos (1) padeda mums pasiekti atsakingą ir tvarų augimą pagal ilgalaikę grupės strategiją.

  • įstatymų laikymasis
  • rūpinimasis aplinka
  • darbuotojų sveikata ir saugumas
  • darbuotojų teisės

Kiekvienas Saint-Gobain vadovas ir darbuotojas yra asmeniškai atsakingi už šių elgesio ir veiklos nuostatų taikymą.

Daugiau apie Saint-Gobain skaitykite www.saint-gobain.com  

 

(1) Jos apima EBPO tarptautinių įmonių taisykles, priimtas 2000 m. birželio mėnesį.