Tvarumas nėra tiesiog žodis – tai kolektyvinis judėjimas, skirtas apsaugoti žmones ir planetą, reikalaujantis nuoširdaus atsidavimo ir nesuvaidinto rūpesčio. Bet į jį ne visada žiūrima taip. Kai tvarumas veikiau pasitelkiamas rinkodarai, klaidinimui arba svarbių faktų slėpimui, žmonės ima juo nebetikėti. Ir judėjimas, kuris turėtų būti svarbiausias mūsų dienomis, vietoj to tampa bejėgiu pareiškimu, atnešančiu daugiau žalos nei naudos.
 

„Ecophon“ remiasi geresniais principais, medžiagomis ir skaidrumo kriterijais, kad į mūsų pramonės šaką grąžintų tokį tvarumą, kuriuo žmonės tiki. Mes tikime, kad tikras tvarumas neturi ko slėpti. Siekis atitikti kilniausius tvarumo idealus yra neatsiejama mūsų tikslo „a sound effect on people“ dalis. Ir jeigu norime, kad tvarumas būtų reikšmingas, jis turi prasidėti nuo nuoširdaus požiūrio, didelių ambicijų ir geriausių ketinimų.

Šis puslapis ir visos jame pateiktos veiklos bei įsipareigojimai, parodo, kiek iki šiol mes pasiekėme. Bet turime padaryti žymiai daugiau, tad taip pat išvardijome daugelį tikslų, kuriuos norime pasiekti artimiausioje ir netolimoje ateityje. Kviečiame juos tyrinėti, lyginti, vertini ir net kvestionuoti – nes tvariai ateičiai reikalingas kiekvienas iš mūsų, kartu turime remtis principu „building on better“.

 

Kaip dirbame su tvarumu.


„Ecophon“ savo veikloje ir tiekimo grandinėje diegia tvarią praktiką visais įmanomais būdais. Štai keletas tų būdų bei tikslų – jų bus ir daugiau, o vos tik juos išsikelsime, kaip galime greičiau bei kompetentingiau iškomunikuosime ir jums.

 

Siekiame iš tiesų nulinio grynojo anglies dioksido kiekio


Galų gale, vyraujantis mūsų bendrovės tvarumo tikslas yra iki 2050 m. neišmesti daugiau anglies negu natūraliai sugeriamas jos kiekis. Esame teisingame kelyje ir turime daug viešai paskelbtų ir nepriklausomai patikrintų tikslų, matuojančių procesą pakeliui link šio tikslo, tarp jų:

 • Įsipareigojome iki 2030 m. 33 % sumažinti tiesiogiai išmetamą emisijų kiekį palyginti su 2017 m.*
 • Visose Šiaurės šalių gamybos vietose 100 % elektros energijos gaunama iš atsinaujinančių išteklių, o nuo 2018 m. turime tai patvirtinančią Kilmės garantiją
 • Įsipareigojome sumažinti savo veiklos emisijas visais įmanomais būdais prieš naudodami anglies kreditus, skirtus kompensuoti emisijų perviršį

*1+2 pakopos tikslas 2030 m.: 33 % sumažinimas (atskaitiniai metai: 2017)
3 pakopos tikslas 2030 m.: 17% sumažinimas (atskaitiniai metai: 2017)

Sąžiningumas slypi detalėse


„Ecophon“ savo tvarių veiklų kertiniu akmeniu laiko visišką skaidrumą. Dabartinė pramonės praktika nepasiekia reikšmingumo tvarumo ir verčiau griebiasi ekomanipuliavimo, klaidinančių duomenų bei nieko vertų priemonių, pareiškimų ar pažadų. Mes savo veiksmais rodome pavyzdį, kaip pertvarkyti tvarumo standartus ir lūkesčius savo pramonės šakoje.

 • Išduodame aplinkosaugines gaminio deklaracijas (environmental product declarations; EPD) atskiriems produktams, o ne produktų grupėms – tokio požiūrio turėtų laikytis visa pramonės šaka. Toks būdas suteikia mažiau progų užsiimti ekomanipuliavimu kalbant apie nepalankius atskirų produktų duomenis, vietoj jų pateikiant geriau atrodančius produktų šeimos skaičius.
 • 89 % parduodamų produktų turės savo konkretaus produkto EPD iki 2025 m.
 • Į mūsų EPD įtraukti visi gyvavimo ciklo analizės (lifecycle assessment, LCA) duomenys – ne tik tie, kurie atrodo geriausiai, nors tokia taktika vyrauja pramonės šakoje
 • Mūsų Gaminių sveikumo deklaracija (Health Product Declaration; HPD) yra trečiųjų šalių patvirtintas dokumentas, apimantis visapusišką produkto cheminių medžiagų patikrą iki dalių, kurių kiekis sudėtyje siekia 0,01 %. Medžiagos palyginamos su prioritetiniu sąrašu, o rezultatai prieinami viešai.
 • Mūsų produktai turi „Eurofins“ Patalpų oro komforto (Indoor Air Comfort) pažymėjimą, apimantį visas griežčiausiai vertinamas patalpų oro kokybės vertes ir pažymas. Norint gauti šį pažymėjimą, fabrikas turi būti reguliariai tikrinamas, o produktai dažnai testuojami, taip užtikrinant, kad visoms partijoms taikomi vienodi standartai.
 • iki 2025 m. tiek HPD, tiek „Eurofins“ Indoor Air Comfort aukso įvertinimas turėtų aprėpti 85 % mūsų produktų asortimento – šie du pažymėjimai atitinka ekologiškos statybos reikalavimus
 • Savo komunikacijoje vartojame tik teisingus ir visapusiškus terminus bei teiginius apie tvarumą ir nebijome viešai prieštarauti neteisingai arba klaidinančiai jų vartosenai
 • Visus savo teiginius apie tvarumo rezultatus paremiame lengvai prieinamais ir nepriklausomai patikrinamais skaičiais

Interested to learn more about what to expect of a good EPD? Click to read our article with 5 recommendations that will help you asses the quality of the EPD.

Naudojame kaip galima mažiau, kad pasiektume daugiau nei tikėtasi


Tikime tikru žiediniu verslo modeliu ir jo siekiame; pagal jį galime sumažinti naudojamų pirminių žaliavų kiekį, visais įmanomais būdais sumažinti atliekų kiekį ir, kai tik įmanoma, vengti sąvartynų, o verčiau atliekas pakartotinai panaudoti ir perdirbti. „Ecophon circularity“ yra nuolatos plėtojama savo žiedinio verslo programa ir vis daugiau pajėgumų prieinami internete.

 • Mūsų produktuose naudojama stiklo vata pagaminta bent iš 70 % po naudojimo perdirbto stiklo 
 • Didesniam klientų ir rinkų skaičiui įgyvendinta „SoundCircularity™ Recycling Service“ perdirbimo paslauga su tikslu iki 2025 m. atsiimti 800 tonų panaudotų lubų plokščių, kurios kitu atveju atsidurtų sąvartynuose
 • Siekiame, kad iki 2025 m. vidutiniškai 55 % minkštųjų produktų sudarytų perdirbtos medžiagos
 • Siekiame, kad iki 2025 m. bent 30% plastiko pakuočių sudarytų perdirbtos medžiagos
 • Tikslas iki 2025 m. 50% sumažinti pakartotinai nepanaudojamų atliekų kiekį vienam produkcijos vienetui palyginus su 2010 m.

Inovacijos su tikslu


Judėjimą link tikrojo tvarumo į priekį varo inovacijos „Ecophon“ jos yra raktas, padėsiantis rasti būdų apriboti dabartinį mūsų produktų bei veiklos poveikį aplinkai. Bet kartu atrasti naujų ir fundamentalesnių būdų tobulėti, pavyzdžiui, per naujas medžiagas, procesus ar partnerystes. Abi šios dedamosios vienodai svarbios, jei pasaulis iki 2050 m. nori tapti neutralaus poveikio klimatui. 

 • Siekiame iki 2025 m. pradėti vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, visapusiškai nukreiptą į tvarias technologijas ir procesus
 • Mūsų ekologinio projektavimo ir ekologinių inovacijų principai plėtros procese išreiškiami per tvarumo suvestines ir skaičiavimo įrankius
 • Bendros inovacijos su žaliavų tiekėjais jau vykdomos siekiant plėtoti tokias tvarias medžiagas kaip klijai, šydai, dažai ir t. t. Siekiame iki 2025 m. sumažinti savo dabartinio asortimento anglies pėdsaką vidutiniškai 10 % palyginti su 2019 m. lygiu.
 • Siūlysime skaitmeninius įrankius, kad padėtume klientams sumažinti įrengimo atliekų kiekį, atlikti poveikio mažinant anglies pėdsaką simuliacijas ir remti žiedines paslaugas
 • Tarp paskelbtų inovacijų tikslų yra siekis iki 2025 m. dideliems projektams sumažinti CO2 kiekį mažiausiai 20 %.
 • Tikslas iki 2025 m. mūsų gamybos vietose apskritai atsisakyti iškastinio kuro
 • Tikslas iki 2025 m. 80 % sumažinti išleidžiamo vandens kiekį vienam produkcijos vienetui palyginus su 2010 m.

Atsisiuntimų centras


Kadangi visiškas skaidrumas yra pagrindinis mūsų pažadas, visus savo teiginius paremiame dokumentais. Daugelis mūsų veiklų, analizių ir pažymėjimų jau pasiekiami čia, parsisiuntimų centre.

 


Nelikite nežinioje


Jos domina tvarumas, naujienos iš pramonės sektoriaus ar žinios apie „Ecophon“ progresą? Užsiregistruokite į nemokamą tvarumo internetinį seminarą, gaukite mūsų naujienlaiškį, arba abu, užpildę toliau pateiktą formą.

Ecophon apsaugo jūsų asmeninę informaciją: Sužinokite daugiau, kaip mes tai įgyvendiname