Įmonės ir socialinė atsakomybė

Daryti tinkamą poveikį žmonėms reiškia teigiamą pokytį, kalbant apie tai, kaip kasdien dirbame ir rūpinamės bendruomenėmis, kurioms tarnaujame.

Pasaulinė lyderė, siekianti gėrio

Ecophon didžiuojasi kurdama sprendimus, kurie pagerina žmonių gyvenimą, kad ir kur jie dirbtų ir bendrautų. Turime tvirtas vertybes ir siekį elgtis pavyzdingai kartu su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir partneriais. Ecophon, kartu su Saint-Gobain įmonių grupe, yra viena iš Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą pasirašiusių šalių, kuris pabrėžia mūsų įsipareigojimą verslo veiklą vykdyti tvariai ir etiškai.

Sveikata ir sauga

Sveikata ir sauga yra mūsų įmonės kultūros pagrindas, siekiant apsaugoti visus darbuotojus, klientus ir kitus partnerius. Saint-Gobain Aplinkosaugos, pramonės higienos, sveikatos ir saugos (EHS) chartijoje išdėstytos mūsų taisyklės ir procedūros, skirtos rizikai nustatyti, sumažinti ir valdyti. Mūsų tikslas – plėtoti ir skatinti sveikatos ir saugos kultūrą, siekiant vieno aiškaus tikslo: visiškai išvengti su darbu susijusių ligų arba nelaimingų atsitikimų.

Verslas, kuriuo galime didžiuotis

Visi, dirbantys Ecophon ir Saint-Gobain įmonių grupėje, laikomės griežto etikos kodekso, užtikrinančio sąžiningą ir atsakingą verslo praktiką. Didžiuojamės galėdami bendradarbiauti su tais, kurie pritaria mūsų aplinkosaugos, socialiniams ir visuomeniniams įsipareigojimams užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, griežtos reikalavimų laikymosi programos vykdymui ir atsakingos pirkimo politikos įgyvendinimui.

Rūpinimasis bendruomene

Mūsų misija – pagerinti visų žmonių mokymosi, gydymo ir darbo aplinką, kad ir kur jie būtų. Aktyviai remiame vietos bendruomenes, kuriose gyvename, dirbame ir kurioms tarnaujame. Mūsų komandos visame pasaulyje remia mokyklas ir ligonines, naudodamos akustinius gaminius, kad pagerintų jų mokymosi, gydymo ir gyvenamąją aplinką. Taip pat dalyvaujame daugelyje Saint-Gobain įmonių grupės iniciatyvų, kuriomis siekiama palaikyti vietos bendruomenes.

 

Visus mūsų įmonės ir socialinės atsakomybės dokumentus galite atsisiųsti iš atsisiuntimo centro.