Tvariai diegiamos naujovės

Tvarumas yra svarbiausias Ecophon mokslinių tyrimų ir plėtros komandų uždavinys ir į jį sutelkiamas dėmesys dirbant su būsimais akustiniais patalpų sprendimais.

Pirmiausia - tvarumas

Naujovės yra pagrindinė Ecophon įmonių grupės vertybė, o tvarumas yra jos varomoji jėga. Nuolat ieškome naujų ir geresnių būdų, kaip žmonėms daryti tinkamą poveikį, o tvarumas, savaime suprantama, atlieka svarbų vaidmenį. Tai turi įtakos naujiems mūsų vykdomiems plėtros projektams, pvz., pirmenybė teikiama tiems projektams, kuriais siekiama sumažinti mūsų sprendimų anglies dioksido išmetimo rodiklį. Tvarumo kriterijai taip pat mums padeda pasirinkti komponentus – ir tiekėjus bei partnerius, su kuriais dirbsime.

Dėmesio sulaukiančios naujovės

Devynerius metus iš eilės Saint-Gobain įmonių grupė, kuriai priklauso Ecophon, Clarivate Analytics buvo įvertinta kaip viena iš Derwent Top 100 Global Innovators.  Šiuo apdovanojimu pripažįstama mūsų komandų parodyta kompetencija ir įsipareigojimas klientams teikti naujus ir diferencijuotus sprendimus, atsižvelgiant į svarbiausias visuomenės aktualijas, įskaitant tvarumą.

Kartu pasiekiame kelis kartus daugiau

Saint-Gobain įmonių grupėje Ecophon aktyviai dalyvauja mokslinių tyrimų ir plėtros programoje „Mūsų CO2 išmetimo rodiklio mažinimas“, kuri skatina įvairių grupės mokslinių tyrimų ir plėtros komandų sąveiką. Šią programą sudaro trys pagrindinės dalys: gerosios praktikos ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų perdavimo skatinimas, naujų mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų paieška ir dalijimasis informacija, techninių įgūdžių ugdymas siekiant greitai ir veiksmingai įvaldyti šias naujas technologijas.