Rūpestingai vykdoma veikla

Nuolat stengiamės sumažinti mūsų veiklos daromą poveikį aplinkai.

Įsipareigojimas tobulėti

Ecophon įsipareigojo iki 2050 m. tapti anglies dioksido neišskiriančia įmone. Kad pasiektume šį tikslą, darome viską, ką galime, kad optimizuotume savo gamybos ir logistikos procesus ir palaipsniui sumažintume mūsų daromą poveikį aplinkai.

100% ekologiška energija

Ecophon gamyklos ir visos kitos Saint-Gobain verslo įmonės Šiaurės šalyse nuo 2018 m. naudoja atsinaujinančią elektros energiją su kilmės garantija. Pagal išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo 2 taikymo sritį, ši elektros energija neišskiria CO2, o Saint-Gobain įmonių grupei vykdant veiklą regione į aplinką nebuvo išmesta apytiksliai 40 000 tonų CO2.

Darbas pagal planetos sąlygas

Visose mūsų gamyklose vadovaujamasi Pasaulinio lygio gamybos programa (angl. „World Class Manufacturing Programme“, WCM) ir taikomi jos metodai. Tikslas – nuolat „tinkamai padaryti iš pirmo karto“, taip per gamybos procesą sumažėja atliekų bei nuostolių ir išvengiama jų susidarymo.

Pristatymas, darantis mažą poveikį aplinkai

Glaudžiai bendradarbiaujame su logistikos partneriais, kad sukurtume geriausią praktiką ir sumažintume poveikį aplinkai, patiriamą dėl mūsų gaminių pristatymo iš gamyklų klientams. Mūsų krovinių gabenimo įmonės atrenkamos remiantis jų turimu ISO 14001 sertifikatu, jų transporto priemonių parkui taikomais Europos išmetamųjų teršalų kiekio standartais (EURO 5 arba aukštesniu) ir sunaudojamu biodegalų kiekiu.

 

Visos mūsų gamyklos sertifikuotos pagal standartą ISO 14001 – aplinkos apsaugos valdymas. Sertifikatus galite rasti mūsų atsisiuntimų skiltyje.