Visiškas skaidrumas

Siekdami kuo didesnio skaidrumo, pritariame išoriniam mūsų gaminių ir procesų sertifikavimui.

Padedame geriau pasirinkti

Tikime, kad Ecophon klientai nori žinoti, jog jų akustinis sprendimas yra natūraliai saugus žmonėms ir aplinkai. Štai kodėl nusprendėme dirbti su įvairiomis išorinėmis sertifikavimo įstaigomis – tai nešališkas patvirtinimas, padedantis jums pasirinkti lengviau.

Saugūs produktai nuo pat pradžių

Glaudžiai bendradarbiaujame su tiekėjais ir kruopščiai atrenkame žaliavas, kurios padeda užtikrinti, kad visi mūsų gaminiai atitinka Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) REACH reglamento nuostatas. Mūsų garsą slopinančios medžiagos pagamintos iš mineralinės vatos, sertifikuotos Europos mineralinės vatos gaminių sertifikavimo tarybos (EUCEB), stengiantis užtikrinti didžiausią kokybę ir saugą. Mes siekiame dar daugiau, pasirinktiems gaminiams naudodami trečiųjų šalių organizacijų patikrintas gaminių sveikumo deklaracijas.

Garantuojamas mažas išmetamųjų teršalų kiekis

Ecophon sprendimai sukurti taip, kad atitiktų griežčiausius reikalavimus, taikomus patalpų oro taršai. Tai vienas iš svarbių būdų, kuriais galime užtikrinti aukščiausią komforto ir saugos lygį, kartu laikydamiesi sertifikavimo schemų reikalavimų, taikomų ekologiniams pastatams. Dauguma mūsų gaminių yra įtraukti į patalpų oro komforto sertifikavimo programą, kurią vykdo „Eurofins“ gaminių tikrinimo laboratorija. Ši įstaiga ne tik patvirtina, kad mūsų gaminiai atitinka griežčiausius taršai taikomus reikalavimus, bet ir reguliariai tikrina mūsų gamyklas, kad įsitikintų, jog kiekvienai partijai taikomas tas pats standartas.

Kiekvienai gaminių grupei – gaminio atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracija

Mūsų gaminių daromo poveikio aplinkai vertinimas, supratimas ir sprendimas yra ne mažiau svarbu nei kita veikla, kuria užsiimame įmonėje Ecophon. Gaminio poveikis aplinkai nustatomas atliekant gyvavimo ciklo vertinimus pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Kiekviena gaminių grupė vertinama atskirai, kad tai būtų atlikta kuo reprezentatyviau ir tiksliau. Šiandien turime 19 trečiųjų šalių organizacijų patikrintų ir viešai prieinamų gaminių atitikties aplinkosaugos reikalavimams deklaracijų – tai neabejotinai didžiausias skaičius mūsų pramonės srityje ir kartu mums tai dar vienas būdas laikytis įsipareigojimo siekti su aplinkos apsauga susijusio skaidrumo, atliekant visus mūsų veiksmus.

 

Visus mūsų sertifikatus ir deklaracijas galite rasti atsisiuntimų centre.