Ecophon Akustinio Skaičiuotuvo rekomendacijos

Bendrieji patarimai ir rekomendacijos Ecophon Akustinio Skaičiuotuvo naudojimui.

Jei apskaičiuota aidėjimo trukmė T20 yra per ilga:

  • naudokite ant lubų montuojamus garsą sugeriančius elementus, kurių garso sugerties koeficientas yra didesnis;
  • sumontuokite garsą sugeriančius elementus ant sienų.

Jeigu apskaičiuota kalbos aiškumo vertė C50 yra per maža:

  • naudokite ant lubų montuojamus garsą sugeriančius elementus, kurių garso sugerties koeficientas yra didesnis;
  • sumontuokite garsą sugeriančius elementus ant sienų taip, kad pašalintumėte vėlyvuosius garso atspindžius.

Jeigu apskaičiuotas garso stiprumas G yra per didelis:

  • naudokite ant lubų montuojamus garsą sugeriančius elementus, kurių garso sugerties koeficientas yra didesnis, ir (arba) padidinkite bendrąjį sugerties rodiklį.

Jeigu apskaičiuota aidėjimo trukmė T20 laikoma per ilga žemų dažnių garsui:

  • naudokite storesnius ant lubų montuojamus garsą sugeriančius elementus ir (arba) virš kabamųjų lubų sumontuokite papildomus žemų dažnių garsą sugeriančius elementus, arba padidinkite montavimo aukštį.

Pastaba. Ecophon rekomendacijos grindžiamos dabartine mūsų patirtimi ir ateityje gali būti keičiamos.