Absorbcijas klase

Skaņas absorbentu klasifikācija skaņas absorbcijas klasēs no A līdz E saskaņā ar standartu EN ISO 11654. A ir augstākā klase.