Akustika

Termins “akustika” apzīmē zinātni, kas pētī skaņu un skaņas uztveri. Vārds “akustika” nāk no grieķu vārda “akoustikos” (saistīts ar dzirdi) un “akouo” (dzirdēt). Akustikas nozare ir sadalīta vairākās specializētās jomās.