Vides troksnis

Visu noteiktā vietā noteiktā laikā dzirdamo skaņu summa.