Amplitūda

Vislielākā svārstīga viļņa, piemēram, skaņas spiediena vai vibrācijas līmeņa, vērtība. A = amplitūda