Artikulācijas Indekss (AI)

Runas saprotamības mērījums no 0 līdz 1. Par 0,3 mazāks artikulācijas indekss parasti liecina par nesaprotamu runu, savukārt indekss virs 0,7 norāda uz ļoti labu saprotamību.