Līdzskaņu artikulācijas zudums (Alcon)

Metode runas saprotamības mērīšanai, kas uzrāda tādu līdzskaņu daudzumu, kas nav skaidri dzirdami.